ReadyPlanet.com


เกี่ยวกับคดีล้มละลายและหนี้สินครับ


 เดิมถูกฟ้องให้ล้มละลาย ต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลาย ตามมาตรา 135(3) หลังจากนั้น ได้มีเจ้าหนี้ มีประกัน (เจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ )ที่เคยยื่นขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 95  ได้ยื่นฟ้องลูกหนี้ ขอให้ชำระหนี้ (โดยหนี้ดังกล่าว เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนการยกเลิกการล้มละลาย  เป็นหนี้ที่เจ้าหนี้ขอยื่นรับชำระหนี้และเป็นกองหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เคยมีอำนาจรวบรวม)
หลังจากศึกษา ฎีกาที่ 605/36 ,806/38 และ 136/40 น่าจะสรุปได้ว่า ลูกหนี้ได้หลุดพ้นจากหนี้สินทั้งปวง แต่ยังไม่มั่นใจเท่าไรนัก จึงขอเรียนถามว่า
1.เจ้าหนี้ยังมีสิทธิ์ฟ้องร้องบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้หรือไม่ครับ
2.คำว่า หนี้สินทั้งปวง หมายรวมทั้งหมดรวมถึงหนี้ตามสัญญาจำนองด้วยหรือไม่ครับ (เพราะ ม.135(3)ไม่มีการระบุว่า ยกเว้นหนี้ประเภทใดประเภทหนึ่ง)
3.กรณีที่เจ้าหนี้เป็นสถาบันการเงิน หากเกิดกรณีเช่นนี้ และศาลมีคำสั่งเห็นชอบตามฟ้องแย้งซึ่งมีผลให้เจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องลูกหนี้ได้อีก และจะต้องคืนทรัพย์สิน ที่เคยใช้เป็นหลักประกันหนี้กันไว้ให้แก่ลูกหนี้
ในทางปฏิบัติ จะถือว่า สถาบันการเงิน(เจ้าหนี้) ได้รับความเสียหายจากการที่หนี้ที่เคยมีอยู่ได้ถูกยกเลิกโดยผลทางกฏหมาย จะต้องมีผู้รับผิดชอบหรือไม่ เช่น ฝ่ายกฏหมาย คณะะกรรมการบริหารจัดการของสถาบันการเงิน ผู้จัดการ ฯลฯ ซึ่งถือว่า มีผลกระทบต่อตัวบุคคลด้วย จะเป็นตามคำกล่าวที่ว่านี้ไหมครับ
4. เจ้าหนี้ จะยื่นให้การแย้งในประเด็นใดได้บ้าง เพราะ การยกเลิกตามมาตราดังกล่าว เป็นคำสั่ง/คำพิพากษาของศาลแล้วครับ

 


ผู้ตั้งกระทู้ หนี้ล้มละลาย :: วันที่ลงประกาศ 2008-11-08 13:22:34 IP : 124.121.119.113


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.