เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปมุข กฎหมาย จำกัด จัดตั้งในปี 2544 ให้บริการงานด้านกฎหมาย เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย งานด้านคดี การฟ้องร้อง การต่อสู้คดี ดำเนินคดี ,เร่งรัด หนี้สิน ,สืบทรัพย์ ,ยึดทรัพย์ , บังคับคดี และงาน จดทะเบียน องค์กร ธุรกิจ เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัท และ  งาน บริการทาง ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้า เพื่อสนับสนุนกิจการของลูกค้า

บริษัท ปมุข กฎหมาย จำกัด  เป็นบริษัททางวิชาชีพของคนไทยที่ให้บริการด้วยคุณภาพทางวิชาชีพแก่ลูกค้า อย่างครบวงจร