0852217555

 

           บริษัท ปมุขกฎหมาย จำกัด 

        บริษัท กฎหมาย ปมุข จำกัด 

        เลขที่ 619/1 ซอยลาดพร้าว 48  แขวงสามเสนนอก

        เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

        โทร 0852217555