ReadyPlanet.com


หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา


 ถูกด่าต่อหน้าผู้คนจำนวนมากที่ผู้กระทำผิดนัดมาเองว่าผู้ถูกด่าชั่วร้ายเลวกลั่นแกล้งเขาต้องการประจานให้คนจำนวนมากรับรู้ เป็นการโฆ

ษณาหรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ ไอดิน :: วันที่ลงประกาศ 2021-01-09 08:01:16 IP : 58.8.64.183


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4416236)

 หมิ่นประมาท

   จะ เป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่  ต้องมาดูรายละเอียดและข้อเท็จจริง ในคำพูดของผู้กระทำก่อนว่า เป็นอย่างไรบ้าง  คือถ้อยคำนั้นต้องเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่สาม  โดยประการที่จะทำให้เสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง (ปอ. ม.326) ถ้ากล่าวถ้อยคำนั้น ในหมู่ชนจำนวนมาก ก็เข้าข่ายการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้  ตาม ปอ. ม.328 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสองแสนบาท... ถ้าเป็นเพียงถ้อยคำหยาบคาย ก็อาจเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า อันเป็นความผิดลหุโทษ (โทษเบา)คือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท...ในทางแพ่ง  ก็สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ตามควร แก่ฐานานุรูป...อย่างไรก็ตาม ความผิดฐานหมิ่นประมาท สามารถยอมความกันได้  ต้องแจ้งความ(ร้องทุกข์)  ให้ตำรวจดำเนินคดีภายในสามเดือน ที่ทราบเรื่องการหมิ่นประมาท และทราบตัวผู้กระทำความผิด....ในทางปฏิบัติ  ถ้าแจ้งความ ตำรวจมักให้ไกล่เกลี่ยเจรจากัน  อาจจะจบได้ที่โรงพัก ถ้ายังไม่ยอมกัน  มีการฟ้องศาล  ศาลก็คงให้มีการไกล่เกลี่ยกันอีก  ถ้ายังไม่จบ  ก็ต้องให้มีการสืบพยาน  และพิจารณาพิพากษาไปตามรูปคดี

แนวคำพิพากษาศาลฎีกา...คดีหมิ่นประมาท

ฎีกาที่ 1399/2518

ที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา326 นั้น จะต้องเป็นการใส่ความผู้อื่นโดยยืนยันข้อเท็จจริงที่ใส่ความนั้นต่อบุคคลที่สาม มิใช่เพียงเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือคาดคะเน และการใส่ความดังกล่าวนั้นน่าจะทำให้ผู้อื่นที่ถูกใส่ความเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังด้วย
จำเลยกล่าวต่อน้องชายของผู้เสียหายและบุคคลอื่นว่า "พี่สาวเองมีผัวหรือยัง***กูนี่ใหญ่นะพี่สาวมึงคงชอบขอ***สักทีสองทีได้ไหม" คำกล่าวที่ว่า "***กูนี่ใหญ่นะพี่สาวมึงคงชอบ" เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นหรือคาดคะเนของจำเลยเท่านั้น มิได้ยืนยันข้อเท็จจริงอันน่าจะทำให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียงหรือถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังส่วนคำกล่าวที่ว่า"ขอ***สักทีสองทีได้ไหม" ก็มิใช่ถ้อยคำที่น่าจะทำให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังแต่อย่างใด จึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326

ฎีกาที่ 110/2516

จำเลยมีจดหมายซึ่งมีข้อความหมิ่นประมาทส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงโจทก์โดยตรงไปยังสำนักงานโจทก์ แสดงเจตนาของจำเลยว่าจะให้โจทก์เท่านั้นทราบข้อความในจดหมาย มิใช่เจตนาเป็นการใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สาม แม้เสมียนของโจทก์ทราบข้อความจากจดหมายที่จำเลยส่งไปถึงตัวโจทก์นั้น ก็เป็นเรื่องนอกเหนือเจตนาของจำเลย การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ 328
จำเลยมีจดหมายถึงโจทก์ แม้ข้อความในจดหมายเป็นการดูหมิ่นแต่การที่จำเลยส่งจดหมายไปกว่าจะถึงโจทก์ก็ต่างวันเวลากัน จึงไม่มีลักษณะเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า ตามความหมายในมาตรา 393 ทั้งไม่ใช่เป็นการดูหมิ่นด้วยการโฆษ
 
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2021-01-10 10:01:23 IP : 223.205.248.128


ความคิดเห็นที่ 2 (4416237)

 เพิ่มเติม

ฎีกาที่ 2180/2531

การที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น จะต้องเป็นการใส่ความผู้อื่นโดยยืนยันข้อเท็จจริงที่ใส่ความนั้นต่อบุคคลที่สามและการใส่ความนั้นน่าจะทำให้ผู้อื่นที่ถูกใส่ความเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ดังนั้น การที่จำเลยถาม ป. ว่ามีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับโจทก์หรือไม่ จึงเป็นเพียงการคาดคะเนของจำเลยเท่านั้น มิใช่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันน่าจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังแต่ประการใด จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทและข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยกล่าววาจาต่อหน้าโจทก์ จึงไม่ใช่เป็นดูหมิ่นโจทก์ซึ่งหน้า จำเลยไม่มีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า.

ฎีกาที่ 1734/2503

มารดาถูกขว้างด้วยก้อนอิฐ บุตรไม่เห็นคนขว้างแต่ได้กล่าวต่อหน้าคนหลายคนว่า "ไม่มีใครนอกจากอ้ายแก้ว(โจทก์)อ้ายชาติหมา อ้ายฉิบหาย" ดังนี้พฤติการณ์ในคดีแสดงว่าไม่มีเจตนาใส่ความให้โจทก์เสียชื่อเสียงหรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ไม่ผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326
ไปให้การเป็นพยานเท็จในชั้นสอบสวนว่าเห็นโจทก์เป็นผู้กระทำผิดอาญา โดยที่ความจริงไม่ได้เห็นเลยนั้นเป็นผิดฐานแจ้งความเท็จเพื่อแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174 (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 35/2503)

ฎีกาที่ 2155/2531

จำเลยถาม ป. ว่า มีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับโจทก์จริงหรือไม่ถ้าจริงก็ให้เลิกเสีย ไม่ได้ยืนยันว่า ป. มีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับโจทก์ยังไม่เข้าลักษณะเป็นการใส่ความอันจะเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ และเมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยกล่าวเช่นนั้นต่อหน้าโจทก์จึงมิใช่เป็นการดูหมิ่นโจทก์ซึ่งหน้าอีกเช่นกัน.

ฎีกาที่ 353/2529

จทก์รับราชการเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจำเลยที่1เป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลจำเลยที่2ถึงที่7รับราชการเป็นนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลโดยมีโจทก์เป็นผู้บังคับบัญชาจำเลยที่2ถึงที่7ได้ทำหนังสือร้องเรียนโจทก์ต่อผู้อำนวยการกองโรงพยาบาลภูมิภาคพร้อมส่งเทปบันทึกเสียงซึ่งจำเลยที่1พูดยืนยันตามหนังสือร้องเรียนว่าโจทก์รับสินบนในการรับตนเข้าทำงานบกพร่องเกี่ยวกับศีลธรรมอันดีในกรณีชู้สาวและกระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะกรรมการสอบสวนโจทก์ทางวินัยจำเลยที่1ที่2ที่3แจ้งต่อคณะกรรมการทำนองเดียวกับหนังสือร้องเรียนต่อมาหนังสือพิมพ์ลงข่าวเกี่ยวกับโจทก์เมื่อพฤติการณ์ที่จำเลยร้องเรียนจากฐานความจริงหรือเหตุการณ์ที่โจทก์ปฏิบัติอยู่ทำให้จำเลยเข้าใจเช่นนั้นโดยจำเลยเข้าใจว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอาจทำให้ราชการเสียหายและเป็นผู้บกพร่องเกี่ยวกับศีลธรรมอันดีในกรณีชู้สาวซึ่งผิดวินัยข้าราชการแล้วกระทำการดังกล่าวลงไปจึงถือได้ว่าจำเลยทั้งเจ็ดได้กระทำการโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำจึงได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329(1)(3)ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทและไม่เป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จด้วย.
 
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2021-01-10 10:08:54 IP : 223.205.248.128


ความคิดเห็นที่ 3 (4416507)

 ถามต่อนะครับผู้กระทำผิดเป็นผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจหน้าที่ปกครองดูแลลูกบ้านและรักษาความสงบสุขแต่เป็นผู้กระทำผิดตามป.อาญา ม.328 เองได้ร้องทุกข์รับคดีแล้วถือว่าผิด ม.157 ด้วยหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น ไอดิน วันที่ตอบ 2021-01-19 11:56:20 IP : 171.100.76.127


ความคิดเห็นที่ 4 (4416536)

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

    การรับผิดตาม ปอ. ม.157  ต้องเป็นกรณีที่ เจ้าพนักงาน(ผู้ใหญ่บ้าน)  ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จนทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย หรือปฏิบัตหน้าโดยทุจริต....คือ มีหน้าที่แล้วไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง  หรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  จึงจะต้องรับผิดตามมาตรานี้ (กฎหมายอาญา   ต้องตีความอย่างเคร่งครัด) ตามข้อเท็จจริง  เป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่น  ไม่เกี่ยวการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน จึงน่าจะไม่มีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  แต่อาจจะต้องรับโทษทางวินัย ก็เป็นเรื่องของ ผู้บังคับบัญชา  จะพิจารณาลงโทษทางวินัยเป็นกรณีหนึ่งต่างหาก...

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2021-01-20 08:50:14 IP : 223.205.216.90[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.