ReadyPlanet.com


ผู้เช่า บอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดระยะ ตามสัญญาเช่า และขอเรียกเงินประกันความเสียหายคืน ได้หรือไม่ค่ะ


ดิฉัน (ผู้ให้เช่า) ได้ทำสัญญาเช่า กับ นาย ก (ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท B (ผู้เช่า)  บริษัท B ทำตู้กดน้ำ หยอดเหรียญอัตโนมัติ  สัญญาเช่า กำหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี   สัญญาถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563  บริษัท B (ผู้เช่า) ได้นำตู้ ATM ของธนาคารฯ  มาติดตั้งในอาคารที่เช่า
     และ วันที่ 1 ม.ค. ข้าพเจ้า ได้โทรสอบถามผู้เช่า เรื่องนำตู้ ATM มาตั้ง โดยไม่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้า ทราบก่อน 
ฝ่ายกฎหมายของบริษัท B ได้ โทรมาแจ้งดิฉัน ว่าเค้าดูจากสัญญาเช่าแล้ว  สัญญาเช่าไม่ได้ระบุเรื่องการไม่ให้เช่าช่วง  และแจ้งว่า บริษัทฯ สามารถนำ ATM มาติดตั้งได้  และ ผู้เช่า ได้ให้ธนาคาร มาตั้งตู้ ATM ได้ฟรี โดยธนาคารไม่ได้จ่ายค่าเช่า
     และ ข้าพเจ้า โทรสอบถามข้อมูลจากธนาคารC เจ้าของตู้ ATM  เพื่อแจ้งข้าพเจ้าทราบ เรื่องคู่สัญญาที่ทำระหว่างธนาคาร กับ บริษัท B   ธนาคารC ไม่ตอบ และ ในวันรุ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ธนาคาร มายกตู้ ATM ออกไปจากอาคารที่เช่า (วันที่ 5 ม.ค.2564) 
     วันที่ 4 มกราคม 2564 บริษัท B (ผู้เช่า) ได้ทำจดหมาย บอกเลิกสัญญาเช่า ให้เหตุผลว่า.....ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงขอนำส่งหนังสือเป็นการแสดงเจตนาสนองการบอกเลิกสัญญาของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร  ให้มีผลวันท่ี่31 ม.ค. 64  และ บริษัท มีความประสงค์ที่จะขอรับเงินประกันความเสียหาย
  และขอรับเงินประกันความเสียหายจำนวน 1 หมื่นบาท คืน (โดยข้าพเจ้า ไม่ได้แจ้งให้ยกเลิกสัญญาเช่า แต่ ขอให้ผู้เช่า ชี้แจง เรื่องการนำตู้ ATM มาในห้องเช่า) 
     ขออนุญาต เรียนสอบถาม ดังนี้ค่ะ 

1. บริษัท B สามารถแจ้ง หรือ ทำสัญญา กับ ธนาคารC เพื่อให้ธนาคารเช่าวางตู้ ATM  ได้ หรือไม่ค่ะ
2. ผู้เช่า ขอยกเลิกการเช่า ก่อนกำหนด ได้หรือไม่?   และ ข้าพเจ้า ผู้ให้เช่า ต้องคืนเงินคำ้ประกันความเสียหาย ให้แก่ผู้เช่า หรือไม่ (ในสัญญาเช่า เขียนไว้ว่า ถ้าผู้เช่า อยู่ไม่ครบตามสัญญา จะไม่มีสิทธิ์เรียกเงินมัดจำคืน) 
3. ธนาคาร ทำสัญญาเช่า โดยไม่ติดต่อ เจ้าของอาคารที่เช่า   ธนาคาร มีสิทธิ์ ที่จะสัญญากับผู้เช่า ได้หรือไม่ค่ะ
    ขอบพระคุณค่ะ
     ผู้ตั้งกระทู้ Apple :: วันที่ลงประกาศ 2021-01-07 01:09:56 IP : 124.120.179.36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4416171)

 การเช่า

1. บริษัท B สามารถแจ้ง หรือ ทำสัญญา กับ ธนาคารC เพื่อให้ธนาคารเช่าวางตู้ ATM  ได้ หรือไม่ค่ะ

ตอบ...ก็อยู่ที่เนื้อหาสาระของสัญญาเช่าเป็นสำคัญว่า มีการระบุห้ามการนำออกเช่าช่วงไว้หรือไม่ ถ้าไม่มีการห้ามไว้ชัดเจน ผู้เช่าย่อมสามารถนำที่เช่า ให้ช่วงช่วงได้  ก็เข้าข่ายการให้เช่าช่วงโดยชอบ ตาม ปพพ.ม.545 ซึ่งผู้ที่เช่าช่วง ต้องรับผิดชอบ ต่อผู้ให้เช่าโดยตรง(เช่นต้องจ่ายค่าเช่าช่วงต่อผู้ให้เช่า  ผู้เช่าคงรู้ข้อกฎหมายดี  จึงอ้างว่าตู้เอทีเอ็มมาติดตั้ง โดยไม่มีการจ่ายค่าเช่า)
2. ผู้เช่า ขอยกเลิกการเช่า ก่อนกำหนด ได้หรือไม่?   และ ข้าพเจ้า ผู้ให้เช่า ต้องคืนเงินคำ้ประกันความเสียหาย ให้แก่ผู้เช่า หรือไม่ (ในสัญญาเช่า เขียนไว้ว่า ถ้าผู้เช่า อยู่ไม่ครบตามสัญญา จะไม่มีสิทธิ์เรียกเงินมัดจำคืน) 

ตอบ...การบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดสามารถทำได้เสมอ  ด้วยเหตุผลนานาประการ  แต่ถ้าการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบ อาจ เรียกเงินประกันคืนไม่ได้ (ความเห็น) เมื่อผู้เช่าบอกเลิกสัญญา  และขนย้ายทรัพย์สินออกไป  ก็สำรวจบ้านเช่าว่า เกิดความเสียหายอย่างไรหรือไม่ ถ้ามีความเสียหายก็หักเงินประกันไปตามส่วน  ถ้าไม่มีความเสียหาย ก็น่าจะคืนไปทั้งหมด  ถ้าดูตามสัญญาแล้ว  ผู้ให้เช่าอยู่ในฐานะได้เปรียบ เพราะเก็บเงินประกันไว้   เมื่อยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด  ก็สามารถอ้างความเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ในการได้ค่าเช่าไป  เพื่อริบเงินประกันได้    แต่....ถ้าผู้เช่าเล่นไม่เลิก  มีการฟ้องร้อง  หรือแจ้ง สคบ.  หรือร้อง สรรพากร ให้ตรวจสอบว่า  ผู้ให้เช่า มีการชำระภาษีเงินไปถูกต้องหรือไม่ จะกลายเป็นเรื่องใหญ่   คดีอาจจะพลิก  คือผู้ให้เช่า อาจจะอยู่ในฐานะเสียเปรียบ  ถ้าชำระภาษีไม่ครบถ้วน จะถูกเรียกภาษีย้อนหลังได้ถึง 10 ปี  และอาจต้องรับโทษทางอาญาด้วย  แต่ถ้าทำถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอดก็ไม่ต้องกังวล  อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการฟ้องร้องน่าจะเกิดความเสียหายโดยไม่จำเป็น   เงินประกันเพียงหมื่นบาท ไม่ได้มากมายอะไร  ถ้าตัดใจจ่ายคืนไป ชีวิตน่าจะอยู่อย่างสันติสุข  ด้วยความปรารถนาดี ครับ
3. ธนาคาร ทำสัญญาเช่า โดยไม่ติดต่อ เจ้าของอาคารที่เช่า   ธนาคาร มีสิทธิ์ ที่จะสัญญากับผู้เช่า ได้หรือไม่ค่ะ

ตอบ...ธนาคารสามารถทำได้  เพราะการเช่าช่วง กฎหมายเปิดช่องให้สามารถทำได้เสมอ  เว้นแต่ในในสัญญาเช่าจะระบุห้ามนำออกเช่าช่วงไว้อย่างชัดเจน   คุณจะเห็นแล้วว่า ธนาคารเขาชาญฉลาด  เมื่อทราบว่าเกิดปัญหา ในการเช่า  เขายกตู้กลับทันที   นี่ถือว่า เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด  ไม่ต้องมีปัญหากับใคร  เราก็ต้องใช้แนวทางนี้ ในการแก้ปัญหา ด้วยความปรารถนาดี ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2021-01-07 10:09:25 IP : 223.205.221.25[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.