ReadyPlanet.com


ห้างหุ้นส่วนสามัญ กับ ทะเบียนพานิชบุคคลธรรมดาเจ้าของคนเดียว ต่างกันอย่างไรครับ


 ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน อาจจะใช้ชื่อบุคคลคนเดียวในการจดทะเบียนการค้า และเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา 

 

กับกิจการที่ไม่เป็นห้างหุ้นส่วนเลย แต่เอกสารก็ใช้ทะเบียนพานิชบุคคลธรรมดาเป็นทะเบียนการค้า และเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาเช่นกัน

 

อยากสอบถามหลักในการจำแนกแยกแยะเบื้องต้นครับ ว่าในทางกฎหมาย ในทางหลักฐาน อะไรคือเส้นแบ่งระหว่างกัน

 

เพราะไม่เช่นนั้น คนใกล้ตัวของเจ้าของธุรกิจก็อาจจะอ้างว่ากิจการนั้นตนมีส่วนเป็นเจ้าของด้วยในลักษณะห้างหุ้นส่วนสามัญ ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนด้วย

 

อยากได้แนวทางการศึกษาตรงส่วนนี้ เพื่อต่อยอดไปสู่การวินิจฉัยเรื่องกรรมสิทธิรวมต่อไปครับผู้ตั้งกระทู้ นักศึกษา :: วันที่ลงประกาศ 2020-07-10 19:53:37 IP : 182.232.169.64


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4387480)

หุ้นส่วนสามัญ

  มีสาระสำคัญ  3 ประการ ( ปพพ. ม.1025 )

    1.ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในหนี้ของห้าง

    2.การรับผิดเป็นการรับผิดไม่จำกัด

    3. คุณสมบัติของหุ้นส่วนเป็นสาระสำคัญ เช่นถ้าหุ้นส่วน คนใดคนหนึ่ง ตาย ล้มละลาย ไร้ความสามารถ หุ้นส่วนย่อมยกเลิกฯ ( ม.1054)

    - การเป็นหุ้นส่วน ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลงหุ้นด้วย เช่น เงิน  ทรัพย์สิน  หรือ ลงแรง ดังนั้นคนใกล้ชิดจะอ้างว่าตนเป็นหุ้นส่วนด้วย  คงไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆ  ในทางปฎิบัติ  ถ้ามีหุ้นส่วน  ก็ควรทำหลักฐานเป็นหนังสือไว้ ให้ชัดเจนว่า ใคร ลงหุ้นอย่างไร มูลค่าเท่าไร....อย่างไรก็ตาม เรื่องหุ้นส่วน บริษัท มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย  คงค้องศึกษารายละเอียดอย่างจริงจัง 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2020-07-11 12:11:34 IP : 101.51.17.138[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.