ReadyPlanet.com


ถูกผู้เช่าฟ้อง ไม่ให้เก็บเงินค่าเช่า


 ร้านของผู้เช่าซึ่งอยู่ในกรุงเทพ ถูกรัฐสั่งปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิด ผู้ให้เช่าลดค่าเช่าให้ 30%  เป็นเดือนเวลา 1 เดือน  แต่ผู้เช่าจ่ายเฉพาะค่าเช่า ไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟ และไปยื่นฟ้องศาลแพ่งเพื่อที่ขอไม่จ่ายค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟในเดือนต่อ ๆ ไป เนื่องจากร้านทำตามนโยบายรัฐที่ให้ปิด 

ผู้ให้เช่า ควรทำอย่างไรดีค่ะ เพราะผู้ให้เช่า ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน เป็นเพียงผู้เช่าช่วงมาจากเจ้าของที่ดิน ยังคงต้องจ่ายค่าเช่ากับเจ้าของที่ดิด และในช่วงร้านปิดตามนโยบายรัฐ ผู้เช่าร้าน ยังคงให้ลูกน้อง พักอาศัยอยู่ในร้าน ซึ่งต้องใช้น้ำไฟ แต่ไม่ยอมจ่ายเงิน ผู้ให้เช่าควรต่อสู้ทางกฎหมายอย่างไรค่ะผู้ตั้งกระทู้ ดี :: วันที่ลงประกาศ 2020-04-27 13:56:56 IP : 112.121.132.164


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4373981)

การเช่า

  แม้ไม่ใช่เจ้าของก็ให้เช่าได้  และต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ...การไปฟ้องศาลเพื่อไม่ต้องจ่ายค่าเช่า  ก็คงไปห้ามเขาไม่ได้   แต่การจะมาอาศัยอยู่ ใช้น้ำใช้ไฟ ฟรี โดยไม่ต้องจ่ายเงิน ดูจะเป็นการเอาเปรีบกันจนเกินไป  ไม่มีกฎหมายที่ไหน  จะมายกเว้นความารับผิดได้ขึ้นขนาดนี้  ถ้ามีการฟ้องจริง   ก็ควรยื่นคำให้การต่อสูว่า ผู้ให้เช่าก็มีภาระต้องจ่ายคำน้ำค่าไฟ และค่าเช่าจากการเช่าช่วงช่วง จะมาอยู่ฟรีๆได้อย่างไร....ขอแนะนำให้ร้อง สคบ. (1166) เพื่อให้เป็นคนกลางในการเจรจากัน  น่าจะมีทางออกที่เหมาะสมได้...

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2020-04-28 03:32:41 IP : 1.1.227.205[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.