ReadyPlanet.com


โปรดแนะนำ การเขียนสัญญา หรือ การมอบหมายให้พยาบาลมาฉีดยาให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยค่ะ


พี่สาวเป็นพยาบาลวิชาชีพ ได้รับมอบหมาย จากผู้ป่วยมะเร็ง ระยะสุดท้าย ให้ไปฉีดยา ตามคำสั่งแพทย์ ....

เพื่อเป็นการ ป้องกัน การฟ้องร้อง จากญาติผู้ป่วย  กรณี คนป่วย เสียชีวิต (ในขณะพักรักษาตัวอยู่บ้าน)

จึงมาขอความกรุณา จากท่าน โปรดแนะนำ การ ร่าง สัญญา หรือ หนังสือ มอบหมายให้ดำเนินการ  ให้พยาบาลชื่อ นางสาว ก.  ดำเนินการฉีดยา และให้ยา ผู้ป่วย ในระหว่างที่กลับมาพัก รักษาตัวอยู่ที่บ้าน  ตามคำสั่งของ นายแพทย์......  โรงพยาบาล A  

ท่านโปรดแนะนำ การทำเอกสาร เพื่อ ปัองกันการฟ้องร้อง ตามกรณีดีงกล่าว ให้พี่สาวของข้าพเจ้า ด้วยได้มั้ยคะ? ขอกราบขอบพระคุนท่านมาณ ที่นี่ด้วยค่ะ

 

?

 ผู้ตั้งกระทู้ Apple :: วันที่ลงประกาศ 2019-08-31 00:12:57 IP : 124.120.180.59


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4327765)

การยิมยอม

  ใช้รูปแบบสัญญาประนีประนอม  คงพอใช้ได้

 

สัญญาให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาล

 

 

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำที่................................................เมื่อวันที่.....................................

ระหว่าง......................................ผู้ให้สัญญา อยู่บ้านเลขที่.............................................กับข้าพเจ้า...........................................ผู้รับสัญญา อยู่บ้านเลขที่.......................................ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมที่จะ  ให้ นางสาว ก.  ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล....อ.....จ..

รักษา(ชื่อผู้ป่วย) ที่ป่วยเป็น......โดยการฉีดย้า ตามคำสั่งแพทย์ (ถ้าระบุชื่อได้ ก็ดี) และดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ข้อ ๒. ผู้รับสัญญาจะดำเนินการ  ดูแลรักษาผู้ป่วย ภายในกำหนดเวลา.............................. (ปี/เดือน/วัน) นับแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓.  กรณีผู้ป่วย  เกิดอาการแทรกซ้อน  หรือถึงแก่ความตาย  อันเนื่องจากการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามปกติ ผู้ให้สัญญาและญาติ จะไม่เรียกค่าสินไหมแทนใดๆทั้งสิ้น จากผู้รับสัญญา (พยาบาล) และจะไม่ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาแก่ผู้รับสัญญา(พยาบาล) ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

ข้อ ๕  เงื่อนไขอื่นๆ ถ้ามี.....

 

สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราเป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

 ลงชื่อ.........................................ผู้ให้สัญญา

(.......................................)

 

 

ลงชื่อ.........................................ผู้รับสัญญา

(.......................................)

 

 

ลงชื่อ.........................................พยาน

(.......................................)

 

 

ลงชื่อ.........................................พยาน

(.......................................)

 

 

ควรมีสำเนาบัตรฯ ของคู่สัญญาแนบท้ายสัญญาด้วย...

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2019-08-31 07:17:45 IP : 101.51.66.195


ความคิดเห็นที่ 2 (4327766)

 ความสุจริต

 

  โดยหลักถ้ากระทำการใดๆ โดยความสุจริต   ย่อมปลอดภัยเสมอ  แม้ทำสัญญาไว้ ถ้าคู่กรณีจะหาเหตุฟ้องร้อง   ก็ย่อมทำได้  ทางปลอดภัยที่สุด คือ ถ้าสามารถบ่ายเบี่ยงไม่ไปดูแลเคสนี้ได้  จะปลอดภัย ที่สุด  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2019-08-31 07:24:37 IP : 101.51.66.195


ความคิดเห็นที่ 3 (4327779)

ดิฉันและครอบครัว ขอกราบขอบพระคุณท่านมโนธรรม และครอบครัว และ เจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ ปมุข กฎหมาย ทุกท่าน นะคะ 

ดิฉันรับส่ง ร่าง สัญญา ฉบับ ไป ให้พี่ส่งทาง Line เพื่อให้ อาจารย์ที่เป็นผู้ป่วยมะเร็ง เซ็น ในวันพรุ่งนี้ที่ รพ รามคำแหง ค่อไปค่ะ

และ รู้สึกซาบซึ้งใจ ที่เมื่อมีปัญหาทุกข์ร้อนใจ  และได้นำเรื่องมาปรึกษาท่าน  จะได้รับคำชี้แนะ เพื่อให้ครอบครัว สามารถก้าวเดินต่อไปได้ 

และ ได่รับคำตอบรวดเร็ว  เพื่อนำส่งให้ตามความประสงค์ของอาจารย์ผู้ป่วย  ในวันพรุ่งนี้ ต่อไป ค่ะ 

กราบขอบพระคุนท่านมโนธรรม อรดครั้งนะคะ ที่ทำให้ข้าพเจ้า รู้สึกว่า ในประเทศนี้ ยังมีคนดี เหลืออยู่ในสังคม  คอยช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์ใจ  หาทางออกไม่ได้   ให้สามารถเห็นแนวทาง ว่า ทุกๆปัญญา ยังมีทางแก้ไข

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

สุภัทรา ส 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Apple วันที่ตอบ 2019-08-31 13:56:09 IP : 49.230.111.5


ความคิดเห็นที่ 4 (4327862)

ตอบแทนคุณแผ่นดิน

  ก็ขอใช้เวลาที่เหลืออยู่ในบั้นท้ายของชีวิต  ช่วยเหลือผู้คนตามสมควร  ด้วยความยินดียิ่ง ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2019-09-01 09:35:12 IP : 101.51.187.156[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.