ReadyPlanet.com


ประกันภัยรถยนต์ ก่อภัย


 ข้าฯได้ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+จำนวน  1 คัน แบบผ่อน 10 งวดเมื่อปี 18-19และทุกงวด เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต 2 คันคือรถข้าฯ 1 คันและรถผีอีก 1 คัน มารู้สึกตัวงวดที่ 10 ปรากฏว่าจ่ายเงินรถผีไป 6,900.-บาท จึงทำหนังสือทวงโดยส่งแฟ็กซ์บริษัทบัตรเครดิต ยอมคืนมาให้

...มาปี 19-20 เอารถคันเดิมทำกับบริษัทประกันภัยบริษัทเดิมอีก และมารู้สึกตัวถูกเรียกเก็บงวดที่ 11 เป็นเงิน 760.-บาท ซึ่งยังไม่ได้ทำประกันกับใครเลยถูกเรียกเก็บแล้ว จึงสงสัยได้เรียกใบแจ้งหนี้ย้อนหลังปรากฏว่าได้เรียกเก็บเงินรถผีเช่นเดิมไปแล้ว 10 งวดเป็นเงิน 7,845.-บาท  ทำหนังสือทวงขอให้คืนเงินปรากฏว่า พนักงานบริษัทประกันยอมรับผิด แแต่ไม่คืนเงิน และอ้างว่าต้องคืนให้บริษัทบัตรเครดิตเท่านั้น และกหบริษัทบัตรเครดิต ยืนยันว่าไม่มีระเบียนคืนเงิน 

...อย่างนี้ผิดอาญาหรือไม่ ความผิดฐานใด  เอาผิดกับใคร....ผู้ตั้งกระทู้ เหยื่อบริษัทประกัน :: วันที่ลงประกาศ 2020-05-15 18:00:31 IP : 118.172.165.138


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4376513)

ร้องขอความช่วยเหลือกรมการประกันภัย...1186...

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2020-05-16 07:28:04 IP : 101.51.22.246[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.