ReadyPlanet.com


ผู้เช่าคอนโดค้างชำระค่าเช่า - จะจัดการกับผู้เช่าอย่างไร


ผู้เช่าทำสัญญาเช่าระยะเวลา 1 ปี

โดยวางเงินประกันความเสียหายของทรัพย์สิน เป็น 2 เท่าของค่าเช่าต่อเดือน  และชำระค่าเช่าทุกต้นเดือนก่อนวันที่ 5 ของแต่ละเดือน

ในวันทำสัญญาได้วางเงินประกัน 2 เท่า( 2เดือน) และค่าเช่าเดือนแรก 1 เดือน

เมื่อขึ้นเดือนที่ 2 ผู้เช่าผิดนัด ไม่ชำระค่าเช่าผัดว่า จะชำระในวันที่ 20 ครั้นถึงวันที่ 20 ก.ค. จนถึงขณะนี้วันที่ 2 ส.ค. ติดต่อผู้เช่าไม่ได้  (ซึ่งถึงกำหนดที่จะต้องชำระค่าเช่าเดือนใหม่อีกเดือนนึง ทั้งที่เดือนเก่า[ก.ค.]ก็ยังไม่ชำระ) โทรเข้าไปที่คอนโดก็ไม่มีใครรับสาย  ไม่มีมือถือสำหรับติดต่อ

ผมคิดว่าจะกระทำดังต่อไปนี้ได้หรือไม่

1.) ส่งจดหมายลงทะเบียนไปที่คอนโดที่เช่า  กับที่อยู่(บ้านของผู้เช่า) ตามที่ผู้เช่าระบุไว้ในสัญญาเช่า

2.) ส่งจดหมายไปติดหน้าประตูห้องคอนโดด้วยตัวเอง ควบคู่กับการส่งจดหมายตามข้อ 1.)

3.) ข้อความในจดหมายระบุให้ชำระค่าเช่าที่ค้างทั้ง 2 เดือนภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่ระบุในจดหมาย  หากไม่ชำระภายใน 7 วันจะให้ถือว่าผู้เช่าไม่ประสงค์จะเช่าคอนโดต่อไป  และให้ขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกไปจากห้องเช่าภายในระยะเวลา 3 วัน  หากผู้เช่าไม่ขนย้ายทรัพย์สินออกไป  จะแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาเป็นพยานและทำการขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกไปไว้ที่สถานีตำรวจได้หรือไม่  เพื่อที่ผมจะได้นำคอนโดให้ผู้อื่นเช่าต่อไป

4.) หากไม่กระทำตาม 3.) ผมจะเสียสิทธิ์/เสียโอกาสในการนำคอนโดให้ผู้อื่นเช่าทำให้ผมสูญเสียรายได้  ผมจะกระทำการอย่างไรได้อีกครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับผู้ตั้งกระทู้ อภิชาติ :: วันที่ลงประกาศ 2005-08-02 22:17:43 IP :


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (183651)

1.  ถ้าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้ครับ แต่กรณีนี้ เป็นการชำระค่าเช่าที่จะพีงส่งชำระกันเป็นรายเดือน ดังนั้น ผู้ให้เช่าต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าว่าให้ชำระค่าเช่าภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน ครับ ( หากกำหนดให้ผุ้เช่าชำระค่าเช่า น้อยกว่า 15 วัน นับแต่ที่ผู้เช่าได้รับคำบอกกล่าว การบอกกล่าวเลิกสัญญาเช่า ถือว่าไม่ชอบ มีผลให้ สัญญาเช่ายังไม่ระงับครับ )   ทั้งนี้ ถ้าในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

2. ถ้าบอกเลิกสัญญาเช่าโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว คุณก็ต้องฟ้องขับไล่อย่างเดียวครับ 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายนฤตย์ กาญจน***วันที่ตอบ 2005-08-05 04:00:51 IP :


ความคิดเห็นที่ 2 (183652)

เพิ่มเติมครับ /

3. หากฟ้องขับไล่แล้ว คุณสามารถเรียกค่าเช่าที่ค้างชำระ และสามารถเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดได้ครับ ในกรณีที่บอกเลิกสัญญาเช่าแล้ว ผู้เช่ายังคงอยู่ในทรัพย์ที่เช่า

ผู้แสดงความคิดเห็น นายนฤตย์ กาญจน***วันที่ตอบ 2005-08-05 04:05:11 IP :


ความคิดเห็นที่ 3 (183720)

ขอบคุณครับคุณ นฤตย์

ดูเหมือนว่า กฎหมายจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เช่ามากกว่า เจ้าของทรัพย์/เจ้าของบ้านเช่า อีกน่ะครับ

ค่าเช่าเดือนละ 2-3 พันบาท  ถึงกับต้องใช้ทนายฟ้องร้อง

ได้ไม่คุ้มเสีย

ถ้ากฎหมายยังเป็นแบบนี้  ก็จะมีผู้เช่าที่ตั้งใจจะเบี้ยวค่าเช่าจริง ๆ เป็นจำนวนมาก

เจ้าของบ้านเช่าทำอะไรไม่ได้

ต้องใช้กระบวนการทางศาลเพียงอย่างเดียว  ดูเหมือนจะไม่เป็นธรรมกับเจ้าของบ้านเช่าครับ

มวยเวทีคงสู้มวยวัด/มวยพื้นบ้านไม่ได้อ่ะครับ

ต่อไปภายภาคหน้าคงต้องใช้มวยวัดสู้กะมวยวัด  มวยบ้านสู้กะมวยบ้าน  มวยเวทีที่มีกฎกติกาก็ต้องสู้กะมวยเวที

จึงจะสมน้ำสมเนื้อกัน

อย่างไรก็ตาม  ผมรู้สึกยินดีและรู้สึกขอบคุณที่คุณนฤตย์ มาตอบคำถามและให้ความกระจ่างในข้อกฎหมาย  เพราะไม่เช่นนั้นผมก็คงต้องกระทำการไปตามวิธีการที่ผมบอกนั้น

แต่ผมไม่ค่อยจะ Happy กะกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เช่ามากกว่าเจ้าของบ้านเช่า

และถ้าผมล็อคประตูไม่ให้ผู้เช่าเข้าไปใช้ห้องเช่าล่ะจะได้หรือไม่ จนกว่าผู้เช่าจะชำระค่าเช่าที่ค้างชำระเสร็จสิ้นแล้ว  จึงจะเปิดห้องให้ผู้เช่าเข้าไปได้

ผู้แสดงความคิดเห็น อภิชาติ วันที่ตอบ 2005-08-05 08:38:45 IP :


ความคิดเห็นที่ 4 (183952)

ถ้าในสัญญาไม่ได้ระบุไว้ให้คุณทำได้ คุณก็ไม่สามารถทำได้ครับ / หากคุณฝืนทำไป คุณมีความผิดฐานบุกรุกครับ เพราะถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการล่วงล้ำเข้าไปในอำนาจการครอบครองของผู้เช่าครับ ตาม ป.อ. มาตรา 362

ขอย้ำนะครับ ห้ามทำเด็ดขาด ถ้าในสัญญาไม่ได้ระบุให้คุณทำได้

ผู้แสดงความคิดเห็น นายนฤตย์ กาญจน***วันที่ตอบ 2005-08-05 12:38:16 IP :


ความคิดเห็นที่ 5 (184202)
มีข้อความระบุในสัญญาเช่าไว้ดังนี้ "......... "ผู้เช่า" ตกลงว่า "ผู้เช่า" จะเป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าภาษีโรงเรือนตลอดอายุการเช่า หรือตลอดระยะเวลาที่ครอบครองห้องชุดที่เช่านี้อยู่ กรณีที่ "ผู้เช่า" ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า 1 เดือน ให้ถือว่า ผิดสัญญาเช่า "ผู้ให้เช่า" มีสิทธิ์ยึดเหนี่ยวสินทรัพย์ในสถานที่เช่า และนำออกจำหน่ายเพื่อชดใช้ค่าเช่าได้ ......" กระผมสามารถหน่วงเหนี่ยวทรัพย์สินของผู้เช่าไว้เพื่อขายได้หรือไม่ ? อีกประการหนึ่งคือ ผมได้ตรวจสอบไปยังเลขบ้านตามที่ระบุในบัตรประชาชนของผู้เช่า และโทรศัพท์ติดต่อเข้าไป แต่ผู้รับสาย/ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านปฏิเสธว่าไม่เคยรู้จักผู้เช่า และเค้าได้ซื้อบ้านหลังนี้มา 2-3 ปี แล้ว และทะเบียนบ้านเค้าก็ไม่มีชื่อนี้ด้วย ผมกลัวว่าจะเป็นแก๊ง 18 มงกุฏ หรือแก๊งค้ายาอะไรเทือกนี้ แล้วจะพัวพันมาถึงผมได้เป่าครับ ต้องขอประทานโทษที่รบกวนเวลามาก และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่อุตส่าห์ชี้แจง เป็นวิทยาทานแก่ผมและตลอดกระทั่งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเวปบอร์ดแห่งนี้ ทำไมข้างบนไม่เว้นวรรคไม่เว้นบรรทัดก็ไม่รู้สิ ทำให้อ่านยาก จึง Post ใหม่ เพื่อเว้นวรรค/เว้นบรรทัด
ผู้แสดงความคิดเห็น อภิชาติ วันที่ตอบ 2005-08-05 15:36:09 IP :[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.