ReadyPlanet.com


เมาแล้วขับกับราชการท้องถิ่น


เมื่อช่วงเมษาปี62ที่ผ่านมา โดนจับข้อหาคดีเมาแล้วขับเข้าคุกประกันตัวออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว เช้าวันรุ่งขึ้น ขึ้นศาลศาลสั่งรออาญา 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี บำเพ็ญประโยชน์ 24 ชม.ปรับ 4000 บาท ตอนนี้ใช้ชีวืจปกติไปพบคุมประพฤติ และบำเพ็ญประโยชน์ทุกครั้ง และกำลังจะบรรจุราชการท้องถิ่นครับ คดีนี้จะมีผลไหมครับ

อ้างอิง**

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๖ ข.(๗) ได้บัญญัติลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับราชการการเป็นข้าราชการพลเรือนไว้ คือ ต้องไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
เพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

แล้วคดีเมาแล้วขับเข้าข่ายเป็นคดีลหุโทษ หรือความผิดกระทำโดยประมาทไหมครับ ขอบคุณมากครับ.

 

 ผู้ตั้งกระทู้ Bingo (srisuthepc56-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-09-09 21:03:29 IP : 223.207.243.144


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4329938)

คุณสมบัติของข้าราชการ

  ในเมื่อไม่เคยต้องโทษจำคุก เพียงให้รอการลงโทษไว้ ไม่ได้ถูกจำคุกจริง  จึงไม่ขาดคุณสมบัติของการเป็นข้าราชการ...ดังนั้นไม่ต้องมาสนใจประเด็นในเรื่อง คดีเมาแล้วขับ เป็นลหุโทษหรือไม่...ขอตอบว่า คดีนี้ ไม่ใช่ความผิดลหุโทษ เพราะ (เมาแล้วขับ) มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับ 5,000 - 20,000  บาท (พรบ.จราจรทางบกฯ ม.160 ตรี)  คดีลหุโทษต้องมีโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งเดือน ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ( ปอ. ม.102) ในเมื่อไม่เคยถูกจำคุก จริง คุณจึงไม่ขาดคุณสมบัติฯ....ถ้ามีการอ้างเหตุนี้มา ไม่บรรจุแต่งตั้งคุณ  ก็ต้องฟ้องศาลปกครอง ให้วินิจฉัยว่า คุณขาดคุณสมบัติหรือไม่ (ตามความเห็น คุณไม่ขาดฯ) ก็พยายามตอบจนครบถ้วนกระบวนความ  เพราะคุณกำลังจะเข้าสู่ยุคทองของชีวิต(มีงานที่มั่นคงทำ)  จึงไม่อยากให้มีปัญหา  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2019-09-10 16:27:10 IP : 101.51.177.239[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.