ReadyPlanet.com


ปรึกษาเรื่องที่ดินค่ะ


 พ่อมีที่นา มีนส.3 ครุฑเขียวค่ะ ส่วนที่หัวหน้าเป็นที่ สปก. แต่อนุญาตให้ทำกินได้ ทำกินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เคยไปขอเอกสารรับรองแต่ที่ดินไม่ออกให้   แต่เสียภาษาที่ดินตลอด และมีการซื้อขายกับผู้ครอบครองข้างเคียง พอมาเมื่อวานมีคนในหมู่บ้านถือใบ นส.3 ครุฑดำมา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ดินมาทำรางวัด ปรากฎว่าที่ของเขาไม่มี แต่ภาพถ่ามาเป็นที่หัวนาเราที่เราทำกินมาตั้งแต่ปี 2557 ใบ นส. 3 เขาออกปี 2535 เขาจะเอาที่ดินดินตรงนี้  ทั้งที่เราทำกินมา 48 ปี แล้ว  ควรทำอย่างไรคะ  ถ้าไม่ยินยอม พอจะมีวิธีการอย่างไงบ้าง คุยไกล่เกลี่ยกับเขาแล้วที่ดินมาี 12 ไร่ หากจะแบ่งครึ่งก็ได้ แต่ เขาไม่ยอมค่ะ /ขอคำแนะนำค่ะ ขอบคุณค่ะ

 ผู้ตั้งกระทู้ นางปฏิญญา (oum_oon-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2021-07-13 10:11:06 IP : 27.145.11.35


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4435310)

 ปัญหาที่ดิน

  แม้เจ้าของที่ดินจะมีเอกสาร  นส.3 (ครุฑดำ) แต่เขามีเพียงสิทธิครอบครอง  แม้ในเอกสารจะระบุว่า เอกสารของเขาออกมาตั้งแต่ ปี 2535  แต่ตามที่เล่า คุณครอบครองที่ดินส่วนนี้ มาตั้งแต่ปี 2557 และคุณยืนยันว่า ทำกินมา 48 ปี..  ในข้อกฎหมายคุณจึงมีสิทธิครอบครองที่ดีกว่า  ตาม ปพพ . ม.1367 ม.1368   ม.1369 ม.1370 ม.1371 ม.1372  สรุปง่ายๆคือ คุณผู้ครอบครองทำประโยชน์ จะมีสิทธิดีกว่า เจ้าของ นส.3....การที่คุณครอบครองที่ดิน บน นส.3 ของผู้อื่น  แต่เจ้าของไม่โต้ แย้ง ภายในอายุความ 1 ปี ตาม ปพพ. ม.1375 วรรคสอง  สิทธิการครอบครองของเขาย่อมหมดไป (ซึ่งเป็นเรื่องอำนาจฟ้อง..เป็นปัญหาข้อกฎหมาย) ถ้าการเจรจาไม่ได้ผล  ถ้าเขามีการฟ้องร้อง  คุณเพียงให้การต่อส้ว่า เขาไม่ฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่มีการแย่งการครอบครอง ศาลต้องยกฟ้อง มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาหลายคดีที่วินิจฉัยในเรื่องนี้ ในแนวทางนึ้ (จะขอยกตัวอย่างให้ดูซัก  2  คดีก็คงพอนะ ครับ)....เบื้องต้นก็ควรใช้การเจรจากันก่อน   ถ้าเขาเล่นไม้แข็ง  เราก็ไม่น่าจะต้องไปยินยอม  เพราะในข้อกฎหมาย คุณอยู่ในฐานะได้เปรียบ  เจ้าพนักงานที่ดิน   ถ้าเห็นว่า เจรจากันไม่ได้ ก็คงแนะนำให้ไปฟ้องร้องกันเอาเองเท่านั้น  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

 

คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 6412/2550

ที่พิพาทเดิมเป็นที่ป่า แต่ต่อมาได้ถูกถอนสภาพ ที่พิพาทจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม ป.พ.พ. มาตรา 1304 (1) ผู้ครอบครองที่พิพาทโดยมีเจตนายึดถือเพื่อตนย่อมมีสิทธิครอบครองในที่ดินได้
  การฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1375 วรรคสอง ผู้ครอบครองจะต้องฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่เวลาที่ถูกแย่งการครอบครองโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ครอบครองจะทราบว่าถูกแย่งการครอบครองหรือไม่และไม่คำนึงว่าผู้ครอบครองได้โต้แย้งการครอบครองหรือได้ร้องเรียนต่อพนักงานฝ่ายปกครองว่าถูกแย่งการครอบครองหรือไม่ จำเลยเริ่มเข้ามาปลูกบ้านบนที่พิพาทตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 การที่โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2540 จึงเป็นการฟ้องคดีเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยเข้าครอบครองที่พิพาท โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเพื่อเอาคืนการครอบครองที่พิพาทจากจำเลย
 

ฎีกาที่ 3422/2551

  จำเลยล้อมรั้วไม้ไผ่ในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นของโจทก์ โจทก์แจ้งให้จำเลยระงับการกระทำดังกล่าวแต่จำเลยยังคงทำการล้อมรั้วจนแล้วเสร็จ เป็นการแสดงเจตนาแย่งการครอบครองที่ดินพิพาทนับตั้งแต่วันที่มีการล้อมรั้วไม้ไผ่
ป.พ.พ. มาตรา 1375 วรรคสอง เป็นบทบังคับเรื่องกำหนดเวลาสำหรับฟ้อง ไม่ใช่เรื่องอายุความ จึงไม่อาจนำเรื่องอายุความสะดุดหยุดลงมาใช้บังคับได้
โจทก์ฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองที่ดินพิพาทเกิน 1 ปี นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง โจทก์ย่อมขาดสิทธิฟ้องร้องตาม ป.พ.พ. มาตรา 1375 วรรคสอง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องบังคับให้จำเลยรื้อถอนรั้วออกไปจากที่ดินพิพาทและเรียกค่าเสียหายจากจำเลย
 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2021-07-13 10:46:23 IP : 223.205.223.6[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.