ReadyPlanet.com


มรดก


เขามีชื่อในโฉนด แต่เขาไม่มีที่หรือสิ่งปลูกสร้างแล้ว(ที่ดินเขาโดนถนนได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เวลา 50 ปีที่แล้ว ) ถ้าเขาไม่ยอมเซ็น สละสิทธิ์ เราควรทำอย่างไร ขอบคุณสำหรับคำตอบ ล่วงหน้าครับผู้ตั้งกระทู้ ตูน :: วันที่ลงประกาศ 2021-05-14 14:56:40 IP : 49.230.62.215


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4427861)

ที่ดินเวนคืน

   แม้มีชื่อในโฉนดที่ดิน   แต่ได้มีการเวนคืน และจ่ายค่าตอบแทนแล้ว  ที่ดินนั้นย่อมเป็นที่สาธารณะ  แม้จะยังมีชื่อในโฉนดที่ดิน  แต่ที่ดินนั้น ได้เป็นที่สาธารณะ  นับแต่วันเวนคืน  จึงเรียกคืนไม่ได้  แม้ไม่เซ็นชื่อสละสิทธิ์  ก็ไม่มีผลทำให้ที่ดินแปลงนี้กลับมาเป็นของเจ้าของโฉนดที่ดิน  เรื่องนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย  ที่ได้มีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่า  การมอบที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ  แม้ไม่มีการจดทะเบียนโอน  ก็ไม่สามารถเรียกคืนได้ ....

แนวคำพิพากษาเทียบเคียง

 ฎีกาที่  191/2528

เมื่อ พ.ยกที่พิพาทให้แก่จำเลยเพื่อใช้ทำถนน โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ที่จะถือได้ว่าเป็นการสงวนสิทธิไว้อีก ย่อมเป็นการสละการครอบครองที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 การที่จำเลยยังไม่ตัดถนนผ่านที่พิพาทหรือตัดถนนผ่านที่พิพาทไม่หมดทั้งแปลงและภายหลังโจทก์ได้ซื้อที่ดินมีโฉนดของ พ.แล้วเข้าครอบครองที่พิพาทต่อจาก พ.ก็หาทำให้โจทก์มีสิทธิใด ๆ ในที่พิพาทในอันที่จะเรียกคืนที่พิพาทจากจำเลยไม่

ฎีกาที่  2086/2526
    สัญญาซื้อขายระบุว่าโจทก์ยอมรับซื้อที่ดินราคาไร่ละ9,000 บาทโจทก์จำเลยจะขอให้เจ้าพนักงานที่ดินไปทำการรังวัดสอบเขตหากที่ดินมีเนื้อที่น้อยกว่าเนื้อที่ตามโฉนด จำเลยจะคืนเงินให้โจทก์ตามส่วน หากที่ดินมีเนื้อที่มากกว่าเนื้อที่ตามโฉนดโจทก์จะจ่ายเงินเพิ่มให้จำเลยตามส่วน ข้อตกลงดังกล่าวมิใช่เป็นการขายแบบเหมายกโฉนดแต่เป็นการขายตามเนื้อที่ที่แท้จริง
ที่ดินในโฉนดส่วนหนึ่งจำเลยยอมให้ผู้ใหญ่บ้านใช้ทำเป็นถนนและประชาชนใช้สอยตลอดมาโดยจำเลยมิได้หวงห้ามหรือสงวนสิทธิ แสดงว่าจำเลยอุทิศที่ดินส่วนที่เป็นถนนให้เป็นทางสาธารณะที่ดินส่วนนั้นจึงเป็นถนนสาธารณะประโยชน์โดยจำเลยไม่จำต้องไปจดทะเบียนยกให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จำเลยไม่มีสิทธินำที่ดินส่วนนั้นมาขายให้โจทก์ เมื่อหักที่ดินส่วนที่เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ออกแล้วเหลือที่ดินน้อยกว่าเนื้อที่ตามโฉนดจำเลยต้องคืนเงินให้โจทก์ตามส่วน
 
ฎีกาที่ 2046/2517

การที่จำเลยยื่นคำขอแบ่งแยกโฉนดที่ดินซอยพิพาทซึ่งมีผู้ใช้สัญจรไปมาอยู่แล้วให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ และเคยทำบันทึกตกลงยกถนนซอยพิพาทให้แก่สุขาภิบาล แสดงว่าจำเลยได้แสดงเจตนาอุทิศซอยพิพาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แล้วย่อมมีผลทำให้ถนนซอยพิพาทตกเป็นทางสาธารณประโยชน์โดยทันที แม้จำเลยยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ขอยกเลิกคำขอจดทะเบียนแบ่งแยกเป็นทางสาธารณประโยชน์ที่ยื่นไว้แต่เดิมก็ดี หรือจำเลยบอกเลิกการยกให้ถนนซอยพิพาทต่อสุขาภิบาลก็ดี หาทำให้ถนนซอยพิพาทซึ่งได้กลายสภาพเป็นทางสาธารณประโยชน์ไปแล้ว เปลี่ยนสภาพกลับคืนมาเป็นทางเอกชนได้
 
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2021-05-15 06:23:16 IP : 223.205.246.35[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.