ReadyPlanet.com


การมอบอำนาจทำนิติกรรมที่ดิน


คุณพ่อต้องการโอนกรรมสิท ธิ์ที่ดินให้กับลูก 2-3 แปลง  1 .)  ทั้งผู้โอน(คือคุณพ่อ) และผู้รับโอน(คือพี่ชายของผม) สามารถมอบอำนาจให้ผมไปดำเนินการได้หรือไม่

2.) ใบมอบอำนาจ 1 ใบสามารถระบุให้ทำนิติกรรมโฉนดที่ดินมากกว่า 1 แปลงได้หรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ ทวนทอง :: วันที่ลงประกาศ 0000-00-00 00:00:00 IP :


[1] 2 3 4 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (15277)

การโอนที่ดิน สามารถมอบอำนาจให้ไปโอนได้ครับ , แต่ถ้าผู้รับมอบอำนาจ เป็นผู้รับมอบอำนาจทั้งสองฝ่ายคือ เป้นผู้รับมอบอำนาจทั้งฝ่ายผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องระบุไว้ในหนังสื อมอบอำนาจด้วยครับ ว่า " และยินยอมให้ผู้รับมอบอำนาจทำการในนามของตนเอง และ/หรือ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ "

หนังสือมอบอำนาจ สามารถระบุให้ทำนิติกรรม เกี่ยวกับที่ดินได้มากกว่า 1 แปลง ครับ จะระบุกี่แปลง ก็ได้  กรณีการโอนให้ ไม่เป็นไรครับ จะโอนทีละกี่แปลง ก็ไม่มีผลอะไร

แต่ถ้าเป็นกรณีที่ทำนิติกรรม ประเภทขายที่ ดินราคาแพงๆ ควรจะแยก หนังสือมอบอำนาจจะดีกว่าครับ  เพราะเหตุว่า ถ้าหากมีการ ทำหนังสือมอบอำนาจ ฉบับเดียว คำขอทำนิติกรรม(สัญญาซื้อขาย) ก็จะใช้ฉบับเดียวกันก็จะมีผลทำให้ราคาที่ดินสูง และจะเสียภาษีมากกว่า แบบแยก ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฑ1>ึธ วันที่ตอบ 2004-11-23 03:45:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 2 (1367618)
อยากได้แบบฟอร์มมอบอำนาจทำนิติกรรมที่ดินไม่ทราบใครมีบ้าง  ถ้ามีขอความกรุณาส่งมาที่ E mail มาที่ pon_839@hotmail.com  จึงขอขอบคุณมาณ โอกาสนี้ด้วย
ผู้แสดงความคิดเห็น สุรพล ลาวัง วันที่ตอบ 2008-01-04 19:00:31 IP : 124.120.15.29


ความคิดเห็นที่ 3 (2970998)

อยากเรียนถามว่า กรณีที่ ผมมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกับคุณแม่ และจะมอบอำนาจให้คุณแม่ ดำเนินการโอนที่ดินให้พี่สาวจะสามารถทำได้หรือไม่ครับ และถ้าทำได้ ผมรบกวนของแบบฟอร์ม การทำหนังสือมอบอำนาจด้วยนะครับ กรุณาส่งมาที่ goldengears@hotmail.com ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูเสือ วันที่ตอบ 2009-02-11 12:38:24 IP : 202.143.171.213


ความคิดเห็นที่ 4 (3022023)

อยากเรียนถามว่า ถ้าพ่อเป็นผู้จัดการมรดกในการโอนที่ดิน แต่ไม่สามารถไปโอนที่ดิน แล้วพ่อจะให้ลูกจะไปโอนที่ดินแทนได้ไหม  แล้วต้องใช้หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะค่ะ  และดิฉันรบกวนขอแบบฟอร์ม  การทำหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่  yui-2525@hotmail.com   ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อุษา (yui-2525-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-06-17 17:49:25 IP : 161.200.255.162


ความคิดเห็นที่ 5 (3039190)

ขอแบบฟอร์มการทำหนังสื่อมอบอำนาจ หรือ หนังสื่อมอบฉันทะ ด้วยค่ะ

thaniya_vl1@hotmail.com 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น nj (thaniya_vl1-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-11 09:04:00 IP : 58.137.97.210


ความคิดเห็นที่ 6 (3039234)

1.ที่ดินโอนเป็นชื่อพี่สาวก่อนที่พี่สาวจะแต่งงานจดทะเบียน แล้วณ.ปัจจุบันนี้ ที่ดินพื้นนั้นจะโอนเป็นชื่อน้องสาว จะถามว่าพี่เขยจะต้องเซ็นต์ เพื่อโอนที่ดินด้วยหรือไม่
2.ถ้าน้องสาวจะดำเนินการโอนที่ดิน ด้วยตัวเอง โดยพี่สาวเป็นผู้มอบอำนาจให้จะทำได้หรือไม่
3.เอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดิน มีอะไรบ้าง (ในกรณีนี้)

4.ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินประมาณเท่าไร ประกอบไปด้วยอะไร

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น Mj วันที่ตอบ 2009-08-11 10:46:03 IP : 58.137.97.210


ความคิดเห็นที่ 7 (3043090)

1. เป็นน้องสาวถ้าต้องการโอนที่ดิน แต่พี่สาวไม่ว่าง ในกรณีนี้พี่สาวสามารถใช้มอบอำนาจให้น้องดำเนินการแทนได้หรือเปล่าค่ะ

2. ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินประมาณเท่าไหร่ค่ะ

3. เอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดินมีอะไรบ้างค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คณิ (kanina-dot-ratana7-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-24 16:32:46 IP : 202.57.129.99


ความคิดเห็นที่ 8 (3043278)

1.  รบกวนสอบทานนะค่ะว่า ถ้าจะทำการโอนที่ดินค่ะ เป็นน้องสาว แต่พี่สาวไม่ว่างไปโอนสามารถมอบอำนาจ

ให้น้องสาวดำเนินการแทนได้หรือเปล่าค่ะ

2.  เอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดินมีอะไรบ้าง

3.  ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินเท่าไหร่ค่ะ

รบกวนตอบด่วนค่ะ aekwiwat@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น คณิ (aekwiwat-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-25 09:48:10 IP : 202.57.129.99


ความคิดเห็นที่ 9 (3062601)

ดิฉันได้ทำหนังสือสัญญามัดจำ และสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ไว้กับผู้จะขาย และวางมัดจำไว้เป็นเงินจำนวนหนึ่ง มาถึงวันนัดหมายที่จะทำการชำระเงินงวดสุดท้าย และทำการโอน ไม่ทราบว่าดิฉันจะทำหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะ ให้บิดา เป็นผู้รับโอนแทนจะได้หรือเปล่าค่ะ? แล้วจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ?

รบกวนด้วยค่ะ.

ผู้แสดงความคิดเห็น วรรณา วันที่ตอบ 2009-10-11 22:47:36 IP : 81.157.209.230


ความคิดเห็นที่ 10 (3128367)

จะรับมอบอำนาจไปทำนิติกรรมโอนที่ดินของสามีให้ลูก (เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย และบรรลุนิติภาวะแล้ว) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และรบกวนขอแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่ต้องใช้เพื่อการนี้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ ขอให้ บริษัท ปมุข กฏหมาย จำกัด มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วรรณา วันที่ตอบ 2009-11-14 08:33:05 IP : 58.10.198.46


ความคิดเห็นที่ 11 (3138108)

แม่จะโอนที่ดินให้สามี  ขณะที่สามีสมรสแล้ว  (ชอบด้วยกฏหมาย) จะต้องใช้ทะเบียนสมรสมั้ยคะ  แล้วจะต้องให้ภรรยาไปเซ็นต์เอกสารหรือเปล่า  ถ้าไม่ไปเซ็นต์จะต้องใช้ไปมอบอำนาจใช่หรือไม่  ถ้าไม่ใช้ใบมอบอำนาจ และรวมถึงไม่ไปเซ็นต์ด้วย  จะสามารถโอนที่ดินได้มั้ย กรณีที่การโอนทีดินเป็นการโอนให้โดยเสน่าหา  ใครทราบบ้างตอบด้วยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น nekk_mmy วันที่ตอบ 2009-12-16 11:12:27 IP : 203.172.219.10


ความคิดเห็นที่ 12 (3139777)

ขอแบบฟอร์มการทำหนังสื่อมอบอำนาจ หรือ หนังสื่อมอบฉันทะ ด้วยค่ะ Very very urgent, need it by today, thanks.

ponpricha@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ponpak pricha (ponpricha-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-22 07:24:45 IP : 139.163.138.16


ความคิดเห็นที่ 13 (3141920)

1.  อยากทราบว่า ถ้าจะทำการโอนที่ดิน เป็นน้องสาว แต่พี่ชายไม่ว่างไปโอนสามารถมอบอำนาจ

ให้น้องสาวดำเนินการแทนได้หรือเปล่าค่ะ

2.  เอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดินมีอะไรบ้าง

3.  ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินเท่าไหร่ค่ะ

4. ขอแบบ form การโอนที่ดิน และหนังสือมอบอำนาจด้วยค่ะ

รบกวนส่งมาที่ email bhunnapa.e@gmail.com ด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น bhunnapa (bhunnapa-dot-e-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-30 11:03:02 IP : 203.149.16.44


ความคิดเห็นที่ 14 (3143791)

ผมอยากได้หนังสือมอบอำนาจเหมือนกันครับ

พอดีจะกลับไปซื้อที่ แถวบ้าน ( บ้านนอก ) แต่มีข้อแม้คือ ต้องเป็นชื่อภรรยา

แต่ปรากฎว่าภรรยาไม่ว่างที่จะไ เลยอยากทำหนังสือมอบอำนาจไปครับ

ผมจะต้องทำยังงัยมั่งบ้าง เขียนอารายบ้างครับ

makoto_showda@hotmail.com ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุเมธ คำเนตร วันที่ตอบ 2010-01-07 13:11:15 IP : 202.28.35.2


ความคิดเห็นที่ 15 (3145885)

อยากทราบว่าหนังสือมอบอำนาจตอนที่เขียนเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องใช้ปากกาด้ามเดียวกัน ถ้าหนังสือมอบอำนาจเป็นปากด้ามเดียวกันทั้งผู้มอบและผู้รับมอบแล้ว เอกสารประกอบ เช่น สำเนาบัตร และ  เสาเนาทะเบียนบ้าน ใช้ปากกาอีกอันซึ่งสีเข้มกว่าได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องนางบ้านนา วันที่ตอบ 2010-01-15 13:36:05 IP : 222.123.217.115


ความคิดเห็นที่ 16 (3165060)

รบกวนขอแบบฟอร์มการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน แบบมอบอำนาจให้ไปทำการแทนด้วยคับ ขอคุณในความกรุณาด้วยคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ร.ต.สุรีย์ หวานสนิท (monoii69-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-25 09:14:52 IP : 61.47.115.2


ความคิดเห็นที่ 17 (3177128)

รบกวนขอแบบฟอร์มการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน แบบมอบอำนาจให้ไปทำการแทนด้วยเหมือนกันค่ะ คือลุง (เป็นพี่ชายพ่อดิฉัน แต่คนละปู่กัน)

พูดง่าย ๆ ว่าลุงคนละนามสกุลกัน จะโอนให้หลาน (คือดิฉัน) จะเสียค่าโอนแพงไหมค่ะ แล้วดิฉันจะถือว่าเป็นผู้สืบสันดานได้หรือไม่ หรือ

ถ้าลุงโอนให้ย่า (แม่ของลุง) แล้วย่าโอนให้ดิฉัน(นามสกุลเดียวกัน เนื่องจากย่าแต่งงานใหม่ใช้นามสกุลปู่ดิฉัน) อย่างไหนจะเสียค่าโอน

น้อยกว่ากันค่ะ และอยากได้หนังสือมอบอำนาจโอนที่ดินแทนด้วยค่ะ เนื่องจากลุงไม่สามารถไปเองได้

sweet-tang-mo@hotmail.com  รบกวนด้วยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่งทิวา (sweet-tang-mo-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-06 23:05:46 IP : 124.122.41.230


ความคิดเห็นที่ 18 (3192659)

 

    1. อยากทราบว่า การขอหนังสือประเมินราคาที่ดินสามารถให้คนอื่นไปขอได้หรือไม่ และต้องมอบอำนาจหรือเปล่า

    2.  ขอความอนุเคราะห์แบบฟร้อมหนังสือมอบอำนาจการโอน และทำนิติกรรมอื่นด้วยค่ะ

                                       รบกวนส่งมาที่  RutchaneeS1@gsb.or.th   ขอขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หนุ่ย (RutchaneeS1-at-gsb-dot-or-dot-th)วันที่ตอบ 2010-06-23 14:38:58 IP : 61.19.222.4


ความคิดเห็นที่ 19 (3195716)

แบบฟอร์มมอบอำนาจ มีโปรแกรมแจกฟรี ลองไปที่ formthai.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ning วันที่ตอบ 2010-07-09 23:56:32 IP : 61.90.10.128


ความคิดเห็นที่ 20 (3202629)

อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนที่ค่ะคือว่าพี่สาวจะโอนที่ให้แล้วได้เซ็นมอบอำนาจคือว่าเซ็นชื่ออย่างเดียวแต่ไม่ได้กรอกรายละเอียดแล้วตัวหนูเองได้ฝากโฉนดและก็บัตรประชาชนทั้งของตัวเองและของพี่สาวให้เขาไปยื่นให้ประมานสองอาทิตย์แล้วเขายังไม่ติดต่อมาให้หนูไปเซ็นรับโฉนดเลยกรณีนี้เขาจะโกงเราได้ใหมค๊ะแล้วจะต้องทำยังไงใครรู้รบกวนช่วยตอบด่วนด้วยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น gead (gead19-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-13 21:36:29 IP : 115.67.40.177


ความคิดเห็นที่ 21 (3211500)

อยากทราบว่าถ้าที่ดินได้ระบุชื่อผู้มีสิทธิในที่ดินทั้งหมด 7 คน และต่อมา 1ใน7คนนั้นคือ พี่สาวดิฉันซึ่งต้องการให้เปลี่ยนชื่อในกรรมสิทธิเป็นชื่อคุณแม่ โดยให้ดิฉันเป็นคนดำเนินการแทน ดิฉันต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง หากชื่อของพี่สาวที่ระบุในที่ดินเป็นชื่อที่เกิดก่อนที่พี่สาวจะสมรสต้องให้สามีพี่สาวเซ็นต์ยินยอมด้วยหรือไม่

1.ดิฉันต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง และรบกวนช่วยแนบแบบฟอร์มเอกสารที่จะต้องใช้ทั้งหมดให้ด้วย (เพราะที่ดินอยู่ต่างจังหวัด)

2.จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง ประมาณเท่าไร

3.สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วันได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น นิต วันที่ตอบ 2010-09-12 12:54:17 IP : 118.174.174.220


ความคิดเห็นที่ 22 (3216739)

กรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมที่ดิน(3 คน) หากจะทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือมัดจำ และผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศจะมอบอำนาจให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมคนใดคนหนึ่งดำเนินการได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น นรินทร์ วันที่ตอบ 2010-10-09 10:57:23 IP : 117.47.127.40


ความคิดเห็นที่ 23 (3223113)

อยากทราบว่า กรณีพี่ชายซื้อที่ดินจากบุคคลอื่น แต่ไม่มีเวลามาโอน จะมอบอำนาจให้ตัวผมเป็นตัวแทนดำเนินการซื้อที่ดิน              และโอนแทน จะต้องใช้หลักฐาน ของผู้ซื้อ(พี่ชาย) และหลักฐานของตัวแทน(กระผม) อะไรบ้างครับ และต้องดำเนินการ                  อย่างไรบ้างครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เชาว์ (chaowalit-dot-i-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-08 09:12:52 IP : 10.106.80.90


ความคิดเห็นที่ 24 (3232856)

ถ้าดิฉันจะซื้อที่ดินต่างจังหวัดแต่ไม่มีเวลามาโอน ให้เจ้าของที่ดินทำแทนใด้หรือไม่ จะมีปัญหาหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น จันทร์เพ็ญ วันที่ตอบ 2011-01-10 13:42:12 IP : 124.157.160.55


ความคิดเห็นที่ 25 (3251595)

อยากว่า  อาศัพักบ้านหลังนี้มาประมาณ  40  ปี  พอเจ้าหน้าที่ออกมาสำรวจว่าที่อยู่เป็นของคนอื่น จากเอกสาร  นส3.ก เปลี่ยนมาเป็นโฉลดก็ตามคนมีชื่อมาทำโฉลดให้แล้วจึงจะโอนเป็นชื่อเราพอตอนทำทุกขั้นตอนคนมีชื่อในเอกสารสิทธิ์ก็ยิยนยอมพร้อมให้ค่าตอบแทนตามตกลงกันแต่พอได้โฉลดมาแล้วไม่ยอมมาโอนเป็นชื่อเราแต่เอกสารก็มีพยานเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้เรายื่นคำร้องต่อศาลได้ไหมคะ เพราะเราอยู่อย่างเปิดเผย

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องนุช วันที่ตอบ 2011-07-26 11:47:27 IP : 124.121.122.246


ความคิดเห็นที่ 26 (3252622)

ดิฉันอยากทราบว่าหนังสือมอบฉันทะมีสิทธิกระทำการแทนมีอำนาจตัดสินใจทุกอย่างเลยมั้ยค่ะ คือว่าทางบ้านดิฉันมีปัญหาเรื่องที่ดินค่ะเรื่องมีอยู่ว่า มีใบ นส3 แสดงกรรมสิทธิที่ดินอยู่เป็นชื่อของตาและย่าทวดเป็นเจ้าของแต่ท่านทั้งสองไ้ด้เสียชีวิตไปนานแล้วตาของฉันมีลูก1 คนคือแม่ของดิฉันเองและย่าทวดมีลูก 4 คน (รวมตาของดิฉัน 1 คน) แต่ว่าที่ดินผืนนี้อาของแม่ดิฉันได้ถือใบนส.3ไว้ร่วม 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 - 2545 แล้วอาของแม่ดิฉันก็ได้นำที่ดินผืนนี้ไปถวายวัดไว้ โดยเขาบอกว่าเขาได้มีหนังสือมอบฉันทะที่ย่าทวดเป็นคนมอบให้ไว้พูดง่ายๆก็คือเขายึดที่ดินผืนนี้ไว้ครอบครองโดยที่เขาบอกว่ามีหนังสือมอบฉันทะแต่ทางวัดที่เขาได้มอบไว้ให้ก็ไม่ได้ทำอะไรกับที่ดินผืนนี้ ทางกรรมการวัดไม่กล้าดำเนินการทำสิ่งปลูกสร้างใดๆเขาบอกว่าไม่กล้าทำเพราะเจ้าของที่แท้จริงไม่ได้มามอบด้วยตนเองอยากทราบว่าแม่ดิฉันจะได้ในส่วนที่เป็นของตามั้ยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวเกศินี มีเนตรทิพย์ (lookprik_1828-at-hotmail-dot-com )วันที่ตอบ 2011-08-08 20:17:54 IP : 58.11.44.165


ความคิดเห็นที่ 27 (3273057)

เนื่องจากดิฉันต้องการให้บิดากู้เงิน โดยใช้โฉนดิฉันเป็นหลักค้ำประกัน ดังนั้นถ้าดิฉันจะเขียนใบมอบฉันทะเพื่อให้บิดากู้เงินได้หรือไม่ค่ะ ถ้าได้ขอเอกสารมอบฉันทะด้วยค่ะ

รบกวนท่านมีอุปการะคุณส่ง sassy_por69@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น poompuy (sassy_por69-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-09 20:38:22 IP : 110.49.226.67


ความคิดเห็นที่ 28 (3274884)

 ขอแบบฟอร์มการทำหนังสื่อมอบอำนาจ หรือ หนังสื่อมอบฉันทะ ด้วยครับ Very very urgent, need it by today, thanks.

wuttirattana.wattana@yahoo.com

ผู้แสดงความคิดเห็น watr (wuttirattana-dot-wattana-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-29 01:51:49 IP : 94.191.228.17


ความคิดเห็นที่ 29 (3276455)

 คุณพ่อต้องการโอนที่นาให้กับคุณแม่เพื่อที่จะขายที่นาแต่คุณแม่ไม่ว่างให้คุณพ่อไปคนเดียวได้ไหมครับ

ผมรบกวนขอที่แบบฟอร์มด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องนัส (fiying_dusman-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-02-11 21:32:41 IP : 118.174.71.93


ความคิดเห็นที่ 30 (3278987)

ขอหนังสือมอบอำนาจด้วย ค่ะ พอดีพ่อจะโอนบ้านให้พี่ชาย แต่พี่ชายอยู่ กทม ไม่ว่างไป rungtiva_pin@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น porpin (rungtiva_pin-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-04 08:59:40 IP : 192.168.51.115


ความคิดเห็นที่ 31 (3285386)

สวัสดีค่ะ ดิฉันจะซื้อที่ดินแถวบ้าน(บ้านนอกค่ะ) และจะโอนเป็นชื่อดิฉัน แต่ดิฉันอยู่ต่างประเทศไม่สามารถกลับไปได้ ดิฉันจะให้พ่อหรือแม่ทำแทนได้ไหมค่ะ

และดิฉันรบกวนขอแบบฟอร์ม  การทำหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะด้วยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เสาวภา อุดมทวี วันที่ตอบ 2012-05-03 18:28:45 IP : 86.72.105.228


ความคิดเห็นที่ 32 (3286039)

สวัสดีค่ะ  อยากทราบว่าต้องการทำฉันทะ

               เนื่องจากแม่เป็นโรคความจำเสื่อม และมีที่ดินอยู่ในธนาคารและเป็นชื่อของแม่แก่ไปกู้เงินมา  แต่ตอนนี้แม่อยู่กับเราและไม่รับรู้แล้วจะสามารถทำการมอบฉันทะได้ใหม่เพื่อที่จะทำธุระการจ่ายเงินแทนและต้องทำอย่างไร ช่วยชี้แนะหน่อยค่ะ 

               เพราะจริงๆเป็นหน้าที่พี่ชายเพราะแม่ให้พี่ทำนาเพื่อใช้หนี้ ผ่านมาก็จะ10ปีแล้วยังส่งเงินไม่ครบเลย  และรู้สึกว่ายอดน่าจะมากกว่าเดิมดิฉันจะทำไงดีหมดหนทางตัวเองก็ยังเป็นลูกจ้างอยู่  เงินเดือนก็ไม่ขึ้นแต่ต้องเลี้ยงดูแม่  และพ่ออีก  ทีก็จะถูกยึดดิฉันอยากไปเอาที่ออกแต่ไม่รู้จะทำยังไงและพี่ชายก็ทำท่าอยากได้ที่แห่งนี้อีก

              รวบกวนช่วยชี้แนะหน่อยนะค่ะ   ส่งเป็นข้อความมือถือก็ได้จะไวมากเลย  086-1234694     E  : yungyuton@Hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ยุ่ง (yungyuton-at-Hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-05-10 10:22:18 IP : 180.180.3.33


ความคิดเห็นที่ 33 (3290825)

มีแต่คนถาม คนตอบหายไปไหน -*-

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมา วันที่ตอบ 2012-06-27 10:36:25 IP : 223.206.111.136


ความคิดเห็นที่ 34 (3292532)

พ่อแม่ เสียชีวิตแล้ว แต่ชื่อในโฉนดที่ดิน เป็นชื่อแม่ มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน พี่ ๆ ต้องการยกที่ดินให้น้องต้องดำเนินการอย่างไร ใช้เอกสารใดบ้างคะขอคำแนะนำและขอตัวอย่างเอกสารด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนิสร สุพภิรี (thanisorn-dot-s-at-yazaki-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-07-13 09:07:23 IP : 203.154.149.228


ความคิดเห็นที่ 35 (3293189)

ดีค่ะ อยากทราบรายละเอียดหน่อยค่ะ พอดีมีที่ดินที่ติดชื่อปู่ แต่ปู่เสียแล้ว ในสัญญาระบุว่ะยกให้ฉัน ระบุชื่อเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้ไปโอน จะต้องทำอย่างไรได้บ้างป่าวค่ะ อยากทราบรายละเอียด popoannz@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น สลิตา สุวรรณ (popoannz-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-07-20 15:03:35 IP : 27.55.12.44


ความคิดเห็นที่ 36 (3293447)

 

แบบฟอร์มหนังสือ มอบอำนาจ ของกรมที่ดิน ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ 

 


http://www.dol.go.th/registry/images/medias/registry/file/authorize/authorize1.pdf

ผู้แสดงความคิดเห็น นัวโน (ืีnuano-galerie-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-07-23 13:15:56 IP : 93.193.201.112


ความคิดเห็นที่ 37 (3300129)

สวัสดีทุกๆคน,

ชื่อของฉันคือนางโมนิกาโรลันด์ ฉันอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรที่กรุงลอนดอนและฉันเป็นผู้หญิงมีความสุขในวันนี้ และผมบอกตัวเองของฉันที่ผู้ให้กู้ที่ช่วยครอบครัวให้พ้นจากสถานการณ์ที่ยากจนของเราใด ฉันจะดูคนที่กำลังมองหาเงินกู้ให้กับเขาใด ที่เขาให้ฉันมีความสุขกับฉันและครอบครัวของฉันฉันอยู่ในความต้องการของเงินให้กู้ยืมของ $ 250,000.00 เพื่อ เริ่มต้นชีวิตของฉันทั้งหมดไปเป็น i am a แม่เดียวกับลูก 3 คนผมได้พบกับนี้ซื่อสัตย์และมนุษย์และพระเจ้าผู้ให้กู้กลัวเงินกู้ที่ช่วยฉันด้วยเงินกู้จากเงินดอลลาร์สหรัฐ $ 250,000.00 เขาเป็นมนุษย์และพระเจ้ากลัวถ้าคุณอยู่ในความต้องการของเงินให้กู้ยืมและ คุณจะจ่ายคืนเงินกู้กรุณาติดต่อเขาบอกเขาว่าคือนางโมนิกาโรลันด์ที่อ้างอิงคุณกับเขา รายชื่อผู้ติดต่อนายนายเจมส์กระดูกผ่านทาง email: (bestloansfinance02@gmail.com)

ผู้แสดงความคิดเห็น Mrs. Monica Roland (bestloansfinance02-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-10-04 02:34:20 IP : 198.144.105.254


ความคิดเห็นที่ 38 (3306119)

 เนื่องจากดิฉันได้ซื้อทาวน์เฮ้าส์พร้อมที่ดินไว้กับแฟนเก่า และตอนนี้ดิฉันจะนำเงินสดไปปิดบัญชีที่ธนาคารเพื่อนำโฉนดออกมาและต้องการเอาชื่อแฟนเก่าออกจากโฉนด(เค้าเป็นผู้กู้ร่วม)โดยแฟนเก่าไม่ยอมไปเจอดิฉันที่กรมที่ดิน แต่ยอมเซ็๋นต์มอบอำนาจและเอกสารอื่นๆให้ โดยให้ดิฉันเอาเอกสารไปให้เค้าเซ็นต์ที่บ้าน ดิฉันรบกวนถามดังนี้.-

1. ทำได้ไหมค่ะ

2. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และเอกสารพิมพ์เองได้หรือต้องไปซื้อที่กรมที่ดิน

3.ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร (ที่ดิน20ตรว.+ทาวน์เฮ้าส์2ชั้น อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ)

รบกวนตอบทาง jutamas.mu@gmail.com นะค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น jutamas วันที่ตอบ 2013-01-14 09:47:37 IP : 124.122.140.25


ความคิดเห็นที่ 39 (3306338)

ผมซื้อคอนโดร่วมกับเพื่อน โดยทั้งกู้ร่วมและกรรมสิทธ์ร่วมในปี 55 เนื่องจากเพื่อนต้องกับ ตจว. ดังนั้นจึงจำเป็นต้องโอนให้ผม ผมจึงอยากถามว่า

1 . เพื่อนผมสามารถเซ็นมอบอำนาจในการโอนล่วงหน้า โดยเพื่อนผมไม่ต้องมาได้หรือไม่

2. การเขียนมอบอำนาจในปี 56 โดยไม่ระบุวัน จะสามารถนำไปโอนในปี  60 ได้หรือไม่

สุดท้ายนี้รบกวนขอใบมอบอำนาจ tee.instru@gmail.com  จะขอบพระคุณอย่างสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น ืnattawut (tee-dot-instru-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-18 00:42:52 IP : 125.24.249.221


ความคิดเห็นที่ 40 (3306685)

วันดีที่คุณที่คุณได้รับทั้งหมดหลอกลวงและสูญเสียความหวังเมื่อผู้ให้กู้อินเทอร์เน็ตและไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร เมื่อคุณเป็นจริงในความต้องการของเงินได้หรือไม่ วันนี้ฉันต้องการให้คุณรู้ว่ามีพระเจ้าหวังว่าทั้งหมดจะไม่สูญหายไปลอง บริษัท ของฉันและตรวจสอบความแตกต่างจากคนอื่น ๆ ผมนายแจ็คอุ่น, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่มีการทำธุรกรรมทางธุรกิจเราจะให้ออกเงินกู้ระยะยาวสำหรับสามถึง 30years สูงสุดด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ในการนี​​้คุณได้เช่นกันสามารถบอกเราจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อที่ปล่อยออกมาในยูโรปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ทั้งในยูโรปอนด์และ $ USD และขั้นต่ำ 5,000 £ยูโรและดอลลาร์สหรัฐดังนั้นหากคุณจริงๆมีความสนใจติดต่อเราได้ที่ (jackwarmer1loanlender@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการได้รับสินเชื่อ

กรุณาด้านล่างเป็นข้อมูลที่คุณจะต้องดำเนินการในการทำธุรกรรมนี้เพื่อให้เราสามารถให้ตามคำขอของผู้รับผลประโยชน์เป็นและหลังจากนี้เราจะให้คุณกับเงื่อนไขเงินกู้ของเราตามจำนวนเงินกู้ของคุณกล่าวว่าตามที่คุณขอบคุณ

 กรอกใบสมัครสั้น ๆ ด้านล่าง
***************************************
ชื่อเต็มของผู้สมัคร:
ที่อยู่ที่ติดต่อยื่นคำขอเต็ม:
โทรศัพท์:
ประเทศ:
เมืองของคุณ:
เพศ:
อายุ:
คุณไม่ได้ยินวิธีเกี่ยวกับเรา:
จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น:
ระยะเวลาเงินกู้:
วัตถุประสงค์เงินกู้:
รายได้ต่อเดือน:
อาชีพ:
สถานภาพ:
ศาสนา:
***************************************
เมื่อเราได้รับข้อมูลนี้เราจะตกแต่งให้คุณมีเงื่อนไขเงินกู้ของเราและเราจะดำเนินการได้รับเงินของคุณในเวลา

ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด

นายแจ็คอุ่น

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น นายแจ็คอุ่น (jackwarmer1loanlender-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-24 18:07:32 IP : 173.212.215.58


ความคิดเห็นที่ 41 (3306700)

สวัสดีผู้ให้คำปรึกษาซีอีโอของกลุ่มผู้ให้กู้เอกชน SHD BND เราเป็นผู้ให้กู้ร่วมทำงานในสหรัฐอเมริกาของอเมริกา / ยุโรป / เอเชีย / แคนาดา / ออสเตรเลีย ผมสามารถให้บริการทางการเงินของคุณจำเป็นที่จะต้องมีปัญหาน้อยจ่ายกลับนั่นคือเหตุผลที่เราให้คุณสำหรับกองทุนเพียง 3% อัตราดอกเบี้ย สิ่งที่สถานการณ์ของคุณเองจ้างเกษียณมีการจัดอันดับเครดิตไม่ดีเราสามารถช่วย ชำระที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า 2 ถึง 40 ปี ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: info.bridgesoffer@gmail.com

1 ชื่อเต็ม: .............................
2 ติดต่อที่อยู่: .......................
3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................
6 ประเทศ ..................................
7 วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ ..........................
8 U ไม่ที่เว็บไซต์ของเราเห็นรูปแบบ ..........

ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
คุณชาย Isanger วิกเตอร์

ผู้แสดงความคิดเห็น +2347067217903 (info-dot-bridgesoffer-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-25 08:12:06 IP : 197.242.101.86


ความคิดเห็นที่ 42 (3306817)

Am ผู้ให้กู้เงินผมให้เงินกู้ยืมทุกวันผมมีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อ ธุรกิจและฉันมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะ Lond ดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจไม่มีปัญหาฉันต้องการให้คุณติดต่อฉันเพียงในขณะนี้ ผ่านทางที่อยู่อีเมลของฉัน (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson วันที่ตอบ 2013-01-28 21:28:03 IP : 50.117.61.81


ความคิดเห็นที่ 43 (3308063)

 การมอบอำนาจ  โอนที่ดินเฉพาะส่วน จะเป็นโมฆะได้ในกรณีใดได้บ้างไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น Super game (game_bc-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-03-05 21:38:40 IP : 223.204.213.79


ความคิดเห็นที่ 44 (3308279)

 ตอบแบบรวมๆ  อ่านดูนะครับ  ใครเข้าข้อใดบ้าง

1.หนังสือมอบอำนาจของกรมที่ดินมีอยู่ 2 แบบ คือ (1.มอบอำนาจสำหรับหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือที่เราเรียกว่า น.ส.3 ก.),(2.หนังสือมอบอำนาจสำหรับโฉนดที่ดินหรือ น.ส. 4 จ.)  ขอได้ที่สำนักงานที่ดินฯ ทั่วประเทศ  แต่ในการเขียนนั้น  ผมแนะนำว่าให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฯ จะดีที่สุด  เพราะเป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทางสิทธิและทางทะเบียน 

2.มีชื่อหลายคนรวมกันเรียกว่า "กรรมสิทธิ์รวม" การที่จะเปลี่ยนชื่อจากพี่สาวเป็นชื่อแม่นั้น  เป็นการโอนเฉพาะส่วนของพี่สาวให้กับแม่ส่วนของบุคคลอื่นหรือชื่อผู้อื่นยังคงอยู่เหมือนเดิม กรณีนี้เรียกว่า "การโอนเฉพาะส่วน)

3.หนังสือมอบอำนาจเอาไปให้แฟน(เก่า) เซ็นที่บ้านไได้ครับ  แต่ต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง และเอกสารต่างๆ ของแฟน(เก่า)คุณต้องครบถ้วนเซ็นรับรองสำเนาด้วย

4.ที่ดินเป็นชื่อพ่อ/แม่ แต่เสียชีวิตแล้ว (เรียกว่า "มรดก") วิธีดำเนินการคือ 1.ให้ลูกทุกคนพากันไปสำนักงานที่ดินในเขตนั้นๆ โดยทุกคนต้องถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประจำตัวฯ โฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 ก.  ใบมรณบัตรของชื่อเจ้าของที่ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ เรียกว่า "รับมรดก" 2.ถ้าไม่สะดวกในการไป สนง.ที่ดินฯ เนื่องจากอยู่คนละที่  ก็ให้ยื่นคำร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกพอได้คำพิพากษาฯ ก็นำไปยื่นต่อ จนท.

5.อยู่เมืองนอกก็โอนได้ครับโดยการทำหนังสือมอบอำนาจแล้วให้สถานฑูต/กงสุลรับรอง

6.ซื้อที่ดินต่างจังหวัด  ถ้าไม่สะดวกในการโอนก็ให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินใกล้บ้านคุณเลยนะครับแล้วจะได้รับคำตอบ (ถ้าอยู่แถวผม...ผมก็คงพอจะทำแทนได้น่ะครับ...555)

ผมผ่านมาเจอเลยแวะตอบเล่นๆ น่ะครับ  หากท่านใดมีอะไรที่คิดว่าผมพอจะช่วยได้ก็โทรหาผมได้นะครับ 088-120-0664 (09.00-15.30 จันทร์-ศุกร์)  และข้อที่ผมไม่ได้ตอบคือผมไม่มีเวลาน่ะครับ  แต่ตอบได้แน่นอนครับ  ต้องขออภัยด้วยน่ะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น รุตต์ วันที่ตอบ 2013-03-11 23:48:43 IP : 101.51.23.58


ความคิดเห็นที่ 45 (3308346)

คุณอยู่ในต้องของเงินให้กู้ยืม? ถ้าใช่ติดต่อกับข้อมูลต่อไปนี้
กรอกข้อมูลในการสมัครด้านล่าง:

ชื่อ: ........................
ติดต่อที่อยู่: ..................
โทรศัพท์: ............................
ประเทศ: ............................
วงเงินกู้ที่จำเป็น: ............
รายได้ต่อเดือน ................
ระยะเวลาเงินกู้: ....................
เพศ: ..............................
อีเมล์: darrenwatsonhome@gmail.com
ขอแสดงความนับถือ
วัตสันคาร์เรน

ผู้แสดงความคิดเห็น 12 (darrenwatsonhome-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-03-13 05:17:38 IP : 41.203.67.53


ความคิดเห็นที่ 46 (3309053)

      เคลวิน KEY บริการสินเชื่อ

     ผมนายเคลวินคีย์ผู้ให้กู้สินเชื่อ ผมจะนำเสนอทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่สนใจทุกและ บริษัท ทั่วโลกที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำของ 3% หากสนใจติดต่อเราตอนนี้ผ่านทางอีเมล์ kelvinkeyloanservices@gmail.com
   
ผมพร้อมที่จะให้บริการคุณปรารถนาของคุณและฉันต้องการให้คุณทราบว่าเงินกู้ของคุณใน บริษัท อย่างนี้เป็น 100% มั่นใจและปลอดภัยโดยการนี้ บริษัท มาก
        
  กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อที่จะเริ่มต้นการทำธุรกรรมของคุณ

                  รูปแบบการสมัครขอสินเชื่อ
1) ชื่อเต็ม: _________
ประเทศ 2): _________
ที่อยู่ 3): _________
4 รัฐ): _________
5 เพศ): _________
อายุ 6): _________
7) สถานภาพ: _________
8) อาชีพ: _________
หมายเลขโทรศัพท์ 9): _________
10) ตำแหน่งในปัจจุบันสถานที่ทำงาน: _________
11 จํานวนเงิน) ตามที่ต้องการ loan__________
12) สินเชื่อ Duration__________

ขอขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพร

ขอแสดงความนับถือ
ผู้อำนวยการ
คีย์นายเคลวิน

ผู้แสดงความคิดเห็น kelvin key วันที่ตอบ 2013-03-29 19:47:39 IP : 173.245.64.239


ความคิดเห็นที่ 47 (3309628)

ในกรณีที่ เจ้าของที่ดิน 3 คน ต้องการขายที่

แล้วจะมอบอำนาจให้คนๆเดียวเป็นคนรับมอบอำนาจ

ในการจัดการธุระกรรมทุกอย่าง เช่น ทั้งขายที่ดิน ขออนุญาติก่อสร้าง

สิ่งปลูกสร้างต่างๆ  ต้องเขียนยังไงค่ะ แล้วใช้หนังสือมอบอำนาจแบบไหนค่ะ

 

รบกวน ส่งแบบฟร์อม และตัวอย่างให้ที่ praw_backshift@hotmail.com

 

 -- ขอขอบคุณค่ะ--

ผู้แสดงความคิดเห็น สรเพชร (praw_backshift-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-19 11:59:41 IP : 171.5.205.201


ความคิดเห็นที่ 48 (3309825)

สวัสดี

คุณมีความสนใจในการรับเงินกู้หรือไม่ ชื่อของฉันคือคาลวิน Varava และฉันมีเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ย 5% เรามีหลากหลายชนิดรวมเงินให้กู้ยืมสินเชื่อบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศโครงการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านสินเชื่อเริ่มต้นขึ้นในธุรกิจสินเชื่อและอื่น ๆ ติดต่อเราวันนี้ที่ casharena7@gmail.com

ขอแสดงความนับถือ
Varava คาลวิน

ผู้แสดงความคิดเห็น Calvin Varava (casharena7-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-26 14:11:43 IP : 196.46.245.57, 127.0.0.1


ความคิดเห็นที่ 49 (3311056)

คุณเป็นคนธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในวิกฤตทางการเงินใด ๆ หรือไม่หรือคุณจำเป็นต้องเงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือ คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้หรือชำระค่าของคุณหรือเริ่มต้นธุรกิจดี? คุณมีคะแนนเครดิตต่ำและคุณจะพบว่ามันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารในประเทศและสถาบันการเงินอื่น ๆ นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะได้รับเงินกู้ยืมจาก บริษัท ของเราคือ เรามีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้และอื่น ๆ สินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวของธุรกิจธุรกิจที่เริ่มต้นขึ้น, การศึกษา, การรวมหนี้เงินให้กู้ยืมเงินยาก เรามีเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำจาก 5% ติดต่อเราวันนี้ที่ cashaarena7@gmail.com

Varava คาลวิน

ผู้แสดงความคิดเห็น Calvin Varava (cashaarena7-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-30 13:25:31 IP : 196.46.245.57


ความคิดเห็นที่ 50 (3311353)


ทำสัญญาจะซื้อจะขายแต่ใช้ชื่อสามีแต่หย่ากันได้ปีกว่าเพื่อทำธุรกิจ..ยื่นซื้อบ้านแล้วเข้าแบงคอยากทราบว่าตอนจดจำนองที่ดินเราใช้ชื่อเราเองแทนสามีได้มั้ยและทำยังไงเมื่อผ่อนบ้านหมดแล้วจะได้ฉโนดเป็นชื่อเรา

ผู้แสดงความคิดเห็น Sirinat วันที่ตอบ 2013-06-11 15:09:13 IP : 192.168.191.252[1] 2 3 4 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.