ReadyPlanet.com


ถามเกี่ยวกับเรื่องใบบริคนธ์สนธิค่ะ


ตอนนี้ได้ลาออกจากการเป็นกรรการของบริษัทแล้วค่ะแต่ยังมีชื่ออยู่ในใบบริคนธ์สนธิต้องการเอาชื่อตัวเองออกจากใบบริคนธ์สนธิเนื่องจาไม่อยากมีภาระผูกพันกับบริษัทเก่าอีกไม่ทราบว่าต้องไปแจ้งออกที่ไหนค่ะแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะในการแจ้งออก


ผู้ตั้งกระทู้ วา :: วันที่ลงประกาศ 2005-06-10 16:46:10 IP :


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (125953)

การก่อตั้งบริษัทต้องมีการจดทะเบียน ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดความรับผิดของหุ้นส่วนว่ารับผิดชอบเพียงใดเช่นกรรมการผู้ก่อตั้งมักเป็นหุ้นส่วนที่รับผิดไม่จำกัด อยู่ๆคุณซึ่งน่าจะเป็นหุ้นส่วนที่รับผิดไม่จำกัดจะมาลาออกคงทำไม่ได้ง่ายๆ    เมื่อมีการจดทะเบียน  เมื่อจะลาออกก็ต้องมีการจดทะเบียน  ไม่ทราบว่าบริษัทของคุณก่อตั้งนานแค่ไหนมีการกระทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอกมากน้อยเพียงใด  ถ้ามีการกระทำนิติกรรมย่อมผูกพันบริษัทและกรรมการผู้ก่อตั้ง  จะลาออกต้องได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วน และบางครั้งต้องชดใช้หนี้ที่บริษัทก่อขึ้นตามขอบประสงค์ของบริษัท

-คำแนะนำ ขอให้คุณรีบปรึกษาทนายและทำเรื่องลาออกให้ถูกตามขั้นตอน ถ้าปล่อยไว้คุณอาจต้องร่วมรับผิดในหนี้สินที่บริษัทก่อขึ้นตามขอบประสงค์ของบริษัทซึ่งเป็นเรื่องยากที่คุณจะปฏิเสธความรับผิดชอบ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้เฒ่า วันที่ตอบ 2005-06-10 17:17:46 IP :


ความคิดเห็นที่ 2 (127054)

กรณีการจดทะเบียนตั้งบริษัทนี้ ก่อนมีการก่อตั้งจะมีการจดทะเบียนในหนังสือบริคณฑ์สนธิก่อนที่จะมีการจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด  และผู้ที่มีชื่อในหนังสือบริคณฑ์สนธิก็จะเรียกว่าผู้เริ่มก่อการ กฎหมายให้มีอย่างน้อย 7 คนเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท  โดยให้มีการจัดสรรหุ้นคนละ 1 หุ้นเป็นอย่างต่ำ  เมื่อจดเป็นหนังสือบริคณห์ฯเสร็จ  ก็จะมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นริษัทจำกัดขึ้นและให้มีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ครบตามจำนวนหุ้นที่บริษัทได้ระบุเอาไว้และให้กรรมการเรียกเก็บค่าหุ้น  ซึ่งหลังงงงจากมีการจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเสร็จเรียบร้อยหน้าที่ของผู้เริ่มก่อการก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยและไม่มีผลผูกพันอะไรกับบริษ อีก นอกเสียจากว่าจะมีชื่อถือหุ้นในบริษัทนั้นด้วย  ซึ่งคุณก็จะต้องรับผิดร่วมกัยบบริษัทตามจำนวนของค่าหุ้นที่คุณยังส่งให้กับบริษัทไม่ครบ  

กรณีของคุณก็ไม่น่าจะมีส่วนไหนที่จะต้องวิตกนะครับเนื่องจากผู้มีชื่อในหนังสือบริคณฑ์สนธิจะรับผิดร่วมกับบริษัทฯก็ต่อเมื่อจดเป็นหนังสือบริคณฑ์ฯแล้วไม่นำหนังสือบริคณฑ์ฯไปจดจัดตั้งเป็นบริษัท  แล้วมีบุคคลนำหนังสือบริคณฑ์ฯไปใช้อ้างทำให้เกิดควมเสียหายกับบุคคลอื่น

มาตรา 1113 ผู้เริ่มก่อการบริษัทต้องรับผิดร่วมกันและโดยไม่จำกัดในบรรดาหนี้ และการจ่ายเงินซึ่งที่ประชุมตั้งบริษัทมิได้อนุมัติและแม้จะได้มีอนุมัติก็ยังคงต้องรับผิดอยู่เช่นนั้น ไปจนกว่าจะได้จดทะเบียนบริษัท

        มาตรา 1114 เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนแล้วผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นจะร้องฟ้องขอให้ศาล เพิกถอนการที่ตนได้เข้าชื่อซื้อโดยยกเหตุว่าสำคัญผิดหรือต้องข่มขู่หรือถูกลวงล่อฉ้อฉลนั้น ท่านว่าหาอาจทำได้ไม่

หากคุณไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับบริษัทอีกก็ให้คุณตรวจสอบบัญชีผู้ถือหุ้น(บอจ.5) ว่าคุณมีหุ้นหรือไม่ถ้ามีก็ก็ถอออนชขื่อจากการมีหุ้นในบริษัทเสียนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนจร วันที่ตอบ 2005-06-11 21:01:17 IP :


ความคิดเห็นที่ 3 (3298936)

ขอความรู้ การจดทะเบียนบริษัทๆ และความสำคัญใบบริคนธ์สนธิ เพื่อนชวนลงทุนธุรกิจ  แต่ตนเองไม่มีประสบการณ์การลงทุนเลย จึงกังวล ว่าฉ้อโกง มีภาระหนี้ที่ตน ไมได้ก่อ. สิ่งที่ตนเองต้องระวัง. มีอะไรบ้าง ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น News วันที่ตอบ 2012-09-19 23:31:24 IP : 110.49.251.48


ความคิดเห็นที่ 4 (3760717)

สอบถามเรื่องหนังสือบริคณฑ์สนธิ บริษัทที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2506 มี บอจ.2 หรือไม่ถ้าไม่มีใช้อะไรแทนคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เพชร เพชร วันที่ตอบ 2015-01-16 12:19:38 IP : 122.154.22.40[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.