ReadyPlanet.com


สอบถามเรื่องสัญญาเงินกู้


1.สัญญาเงินกู้จำเป็นไหมที่ลายมือที่เขียนในสัญญาต้องเป็นลายมือเดียวกัน

2.จำเป็นไหมที่จะต้องมีพยาน เซ็นต์ชื่อในสัญญาเงินกู้ยืม (มีลายเซ็นต์ผู้กู้ กับผู้ให้กู้แล้ว)

3.ถ้าจะไปขอคัดลอกสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ เพื่อที่จะฟ้องร้อง ต้องเอาเอกสารอะไรไปยื่นที่อำเภอบ้างครับ

 

ขอบคุณล่วงหน้าครับผู้ตั้งกระทู้ ก้อง :: วันที่ลงประกาศ 2012-10-22 15:11:23 IP : 118.174.22.234


[1] 2 3 4 5 6 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (3301699)

 1.สัญญาเงินกู้จำเป็นไหมที่ลายมือที่เขียนในสัญญาต้องเป็นลายมือเดียวกัน

ตอบ....ใครเขียนสัญญาก็ได้    ส่วนสำคัญของสัญญากู้ยืมเงิน ก็คือลายมือชื่อผู้กู้เท่านั้น ครับ

2.จำเป็นไหมที่จะต้องมีพยาน เซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้ยืม (มีลายเซ็นผู้กู้ กับผู้ให้กู้แล้ว)

ตอบ....สัญญากู้ยืมเงิน  ไม่ต้องมีพยาน   ก็ใช้บังคับได้ครับ

3.ถ้าจะไปขอคัดลอกสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ เพื่อที่จะฟ้องร้อง ต้องเอาเอกสารอะไรไปยื่นที่อำเภอบ้างครับ

ตอบ....ถ้าเจ้าหน้าที่ถือเคร่งตามระเบียบ  การไปขอคัดสำเนาของผู้อื่น  เจ้าของเอกสารต้องอนุญาตก่อน หรือต้องมีคำสั่งศาล.....ก็ลองไปติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ดู.....ถ้าคุณมีสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเจ้าตัวลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร แนบท้ายสัญญาไว้แต่แรก  ปัญหาคงไม่มี  คุณอาจไม่เคยไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  หรือเข้าไฟแนนซ์  หลักฐานเหล่านี้ เขาจะเรียกเก็บไว้แนบท้ายสัญญาเสมอ ครับ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ
อย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเทียบเคียง...

 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11760/2554

 

โจทก์กับ อ. ต่างลงลายมือชื่อในสัญญากู้คนละฉบับ แต่สัญญากู้ทั้งสองฉบับไม่มีข้อความแสดงว่า โจทก์กับ อ. ร่วมกันกู้ยืมเงินจากจำเลย ที่จำเลยนำสืบว่า สัญญากู้ทั้งสองฉบับเป็นการที่โจทก์กับ อ. ร่วมกันกู้ยืมเงินจากจำเลย ส่งผลให้โจทก์ต้องร่วมรับผิดกับ อ. เป็นการนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติมพยานเอกสาร ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 94 (ข)

จำเลยให้ อ. กู้เงินโดยโจทก์มอบโฉนดที่ดินไว้เป็นประกัน การที่โจทก์ทำสัญญากู้ไว้ แต่มิได้ร่วมกับ อ. กู้ยืมเงินจากจำเลย โจทก์จึงไม่เป็นลูกหนี้ที่จะต้องชำระหนี้แก่จำเลย จำเลยจึงไม่มีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินของโจทก์ไว้

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2012-10-23 11:04:00 IP : 101.51.162.157


ความคิดเห็นที่ 2 (3301721)

ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ

คืออย่างนี้ครับ ผมลองไปติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์มาแล้ว โดยแจ้งว่าจะมาคัดลอกทะเบียนบ้านเพื่อใช้ในการฟ้องคดี โดยมีสำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ กับหนังสือสัญญาเงินกู้ มาแสดง

ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เห็นลายมือที่เขียนในสัญญามี 2 ลายมือ และก็ไม่มี พยานเซ็นต์ชื่อ เจ้าหน้าที่บอกว่าสัญญาไม่สมบูรณ์(เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าไปถามคนที่นั่งโต๊ะข้างหลังไม่แน่ใจว่าเป็นนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอหรือไม่)  ไม่สามารถฟ้องร้องได้ และไม่ให้คัดสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งๆที่ผมได้ชี้แจงไปว่าไม่จำเป็นต้องมีพยานและ ยึดถือลายเซ็นต์ผู้กู้เป็นสำคัญ แล้ว T T  อย่างนี้ผมคงต้องลองไปคัดสำเนาที่อื่นดูเผื่อจะได้สักที่

ผู้แสดงความคิดเห็น ก้อง วันที่ตอบ 2012-10-23 16:48:42 IP : 118.174.22.234


ความคิดเห็นที่ 3 (3301768)

 การที่จะต้องมีพยานรับรองลายมือชื่อสองคน   ใช้ในกรณีที่ ผู้กู้พิมพ์ลายนิ้วมือเท่านั้น   แต่ในเมื่อเจ้าหน้าที่เขามีความเห็นเช่นนั้น   ก็คงไปบังคับเขาไม่ได้  นอกจากฟ้องศาลปกครอง     ซึ่งก็คงเสียเวลาและยุ่งยากเข้าไปอีก     ก็ลองนำฎีกาฉบับนี้ไปให้เขาลองอ่านดูครับ

 

 

 

 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  8140/2542

นางสาวมยุรี ฐิติรุ่งโรจน์กุล

     โจทก์

นายพงษ์ ฐิติรุ่งโรจน์กุล

     จำเลย

 

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 87, 183

 

          จำเลยจะต้องรับผิดตามสัญญากู้ยืมเงินหรือไม่ ศาลต้องพิจารณาจากข้อความตามสัญญาเป็นหลัก โดยเฉพาะจำเลยได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ยืมในสัญญาแม้ไม่มีพยานในสัญญา ศาลก็รับฟังได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 จำเลยจึงต้องรับผิดตามสัญญากู้ยืมเงิน

          โจทก์ตั้งฐานความผิดตามฟ้องให้จำเลยรับผิดตามสัญญากู้ยืมเงิน การนำสืบของโจทก์ในเรื่องมูลหนี้เดิมคือมูลหนี้แชร์ เป็นการนำสืบถึงที่มาของจำนวนเงินกู้เป็นรายละเอียดของคำฟ้อง โจทก์สามารถนำสืบได้ หาใช่นอกฟ้องนอกประเด็นไม่.

 

________________________________

 

          โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

          จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

          ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2539 ซึ่งเป็นวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 4,000 บาท

          จำเลยอุทธรณ์

          ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ โดยกำหนดเป็นค่าทนายความ 3,000 บาท

          จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

          ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า สำเนาสัญญากู้ยืมเงินไม่มีลายมือชื่อของพยานทำให้มีข้อพิรุธสงสัยนั้น ในข้อนี้เห็นว่าจำเลยจะต้องรับผิดหรือไม่ ศาลต้องพิจารณาจากข้อความตามสัญญาเป็นหลัก โดยเฉพาะจำเลยได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ยืมในสัญญา แม้ไม่มีพยานในสัญญาศาลก็รับฟังได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 จำเลยจึงต้องรับผิดตามสัญญากู้เงินที่โจทก์ฟ้อง

          นอกจากนี้จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมายประการสุดท้ายว่า โจทก์ตั้งฐานความผิดตามฟ้องให้จำเลยรับผิดตามสัญญากู้ยืมเงิน แต่ทางนำสืบของโจทก์หยิบยกข้อเท็จจริงใหม่ไม่ตรงกับฟ้องโจทก์ในข้อสาระสำคัญ และศาลล่างทั้งสองได้ชี้ขาดตัดสินคดีโดยหยิบยกข้อเท็จจริงตามทางนำสืบขึ้นวินิจฉัย จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องนั้น เห็นว่า การนำสืบของโจทก์ในเรื่องมูลหนี้เดิมคือมูลหนี้แชร์ เป็นการนำสืบถึงที่มาของจำนวนเงินกู้เป็นรายละเอียดของคำฟ้อง โจทก์สามารถนำสืบได้ หาใช่นอกฟ้องนอกประเด็นไม่ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น

          พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาแทนโจทก์ โดยกำหนดเป็นค่าทนายความ 3,000 บาท.

 

 

( สุเมธ ตังคจิวางกูร - อำนวย เต้พันธ์ - ประสพสุข บุญเดช )

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2012-10-24 10:37:45 IP : 101.51.181.163


ความคิดเห็นที่ 4 (3301795)

ขอบคุณมากๆครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ก้อง วันที่ตอบ 2012-10-24 13:26:50 IP : 118.174.22.234


ความคิดเห็นที่ 5 (3308803)

สอบถามเรื่องการเปลี่ยนชื่อผู้กู้เงินสินเชื่อ สามรถทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อแฟนเป็นผู้กู้แทนได้หรือไม่ค่ะ(ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

ผู้แสดงความคิดเห็น โบว์ วันที่ตอบ 2013-03-22 23:01:28 IP : 180.183.41.131


ความคิดเห็นที่ 6 (3309079)

สวัสดี
ไม่คุณยังคงต้องยืม legit มากถ้าใช่ติดต่อเราตอนนี้ได้อย่างรวดเร็วผ่านทางอีเมล์ (excelservices.managementonline@gmail.com) และคุณสามารถใช้สำหรับจำนวนเงินใด ๆ และอัตราดอกเบี้ยของเราคือการเพียง 3% ติดต่อเราตอนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ ..

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Excel วันที่ตอบ 2013-03-31 05:10:41 IP : 41.203.67.54


ความคิดเห็นที่ 7 (3309713)

1. อยากทราบว่าถ้าสัญญากู้ลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นชื่อเล่นจะใช้ฟ้องร้องได้ไหมค่ะ

2. แล้วสัญญากู้แบับนี้เขียนไม่ครบทุกข้อแต่ก็จับใจความได้ว่าใครกูเงินใครจำนวนเท่าไหร่ (แต่มีชื่อผู้กู้-ผู้ให้กู้ ยอดเงินที่กู้ยืม (แต่ลายมือชื่อผู้กู้ดันเป็นชื่อเล่น)) จะใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องได้ไหมค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ภุมรินทร์ วันที่ตอบ 2013-04-22 10:27:47 IP : 124.120.218.146


ความคิดเห็นที่ 8 (3310781)

 กรุณาส่งการตอบสนองของคุณ: * olivereasyloanfirm@gmail.com *

 
เสนอสินเชื่อ
คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่
 
การเตรียมการกู้เงินถึง $ 10,000,000.00
เลือกระหว่าง 1-25 ปีระยะเวลาการชำระหนี้
เลือกระหว่างการวางแผนการชำระหนี้รายเดือนและรายปี
เงื่อนไขการใช้บริการสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่นและเงื่อนไข
 
ทุกแผนเหล่านี้และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อเรา
กรุณาใช้โดยการส่งอีเมลของคุณเพื่อ
ติดต่อด้านล่าง
 
ชื่อตัวแทนจำหน่าย: จอห์นสมิ ธ
อีเมล์ตัวแทนจำหน่าย: * olivereasyloanfirm@gmail.com *
ขอแสดงความนับถือ
วินาทีออนไลน์
ผู้แสดงความคิดเห็น Oliver Larry (olivereasyloanfirm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-20 23:44:00 IP : 41.203.67.53


ความคิดเห็นที่ 9 (3311032)

Am ผู้ให้กู้เงินผมให้เงินกู้ทุกวันที่ผมมอบให้ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสิน เชื่อธุรกิจและฉันให้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะ Lond ดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจไม่มีปัญหาฉันต้องการให้คุณเพียงติดต่อฉันตอนนี้ ผ่านทางที่อยู่อีเมลของฉัน (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson วันที่ตอบ 2013-05-29 23:09:17 IP : 41.203.67.51


ความคิดเห็นที่ 10 (3311305)

 กรุณาส่งการตอบสนองของคุณ: * olivereasyloanfirm@gmail.com *

 
เสนอสินเชื่อ
คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่
 
การเตรียมการกู้เงินถึง $ 10,000,000.00
เลือกระหว่าง 1-25 ปีระยะเวลาการชำระหนี้
เลือกระหว่างการวางแผนการชำระหนี้รายเดือนและรายปี
เงื่อนไขการใช้บริการสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่นและเงื่อนไข
 
ทุกแผนเหล่านี้และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อเรา
กรุณาใช้โดยการส่งอีเมลของคุณเพื่อ
ติดต่อด้านล่าง
 
ชื่อตัวแทนจำหน่าย: John Smith
อีเมล์ตัวแทนจำหน่าย: * olivereasyloanfirm@gmail.com *
ขอแสดงความนับถือ
วินาทีออนไลน์
การจัดการ
ผู้แสดงความคิดเห็น Oliver Larry (olivereasyloanfirm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-06-09 15:13:32 IP : 41.203.67.52


ความคิดเห็นที่ 11 (3311599)

คุณอยู่ในต้องทางการเงินใดหรือไม่หรือคุณจำเป็นต้องทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้นของคุณ
ธุรกิจของตัวเอง? คุณต้องมีการกู้ยืมเงินเพื่อการจ่ายชำระหนี้ของคุณหรือจ่ายของคุณปิด
ตั๋วเงินหรือเริ่มต้นธุรกิจ NICE?
ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: slothloanfirm@gmail.com

ถ้าคุณสนใจกรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

กู้รูปแบบข้อมูล
* ชื่อเต็ม:
* House ที่อยู่:
City ราคา *:
* รัฐของจังหวัด:
* ประเทศ:
* รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์ที่บ้าน *:
โทรศัพท์มือถือ *:
* วันเกิด:
* E-mail Address:
* อาชีพ:
* เพศ:
* อายุ:
* สถานภาพ:
* รายได้รายเดือน:
* วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ:
* จำนวนเงินที่จำเป็น:
ระยะเวลาเงินกู้ *:

ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
อีเมล์: slothloanfirm@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด (slothloanfirm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-06-20 15:04:36 IP : 41.203.67.51


ความคิดเห็นที่ 12 (3311874)

ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลหากคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ผมจะทำให้ดีที่สุดในการให้บริการสินเชื่อ

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson (georgeanderson-dot-loanfirm255-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-04 04:43:10 IP : 41.203.67.55


ความคิดเห็นที่ 13 (3311976)

คุณเป็นคนธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในทางการเงิน, ความเครียดใด ๆ หรือไม่หรือคุณต้องการทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือ คุณต้องการที่จะชำระหนี้เงินกู้ของคุณหรือชำระค่าของคุณหรือเริ่มต้นธุรกิจดี? คุณมีคะแนนเครดิตต่ำและคุณจะหามันยากที่จะได้รับเงินกู้จากธนาคารในประเทศและสถาบันการเงินอื่น? คุณต้องการเงินกู้หรือเงินทุนด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 
เช่น:
) สินเชื่อบุคคลขยายตัวทางธุรกิจ
ข) ธุรกิจเริ่มต้นขึ้นและการศึกษา
รวมหนี้ค)
 
เรามีเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% และมีการตรวจสอบเครดิตไม่ได้เรามีสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรวมหนี้, เงินทุน, เงินกู้ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการศึกษา, สินเชื่อบ้านหรือ "เงินกู้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม."

ผู้สนใจควรกรอกข้อมูลการร้อง: ชื่อของคุณ: ........... จำนวน
จำเป็น: ........... ระยะเวลาสินเชื่อ: ........... เบอร์โทรศัพท์: ............
ประเทศ: ............... เพศ ..................
 
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่สนใจใด ๆ ควรจะได้รับกลับมาให้เราทางอีเมลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเงินกู้ของเรา
 
ชื่อ: Marcato นาย
ส่งอีเมลถึงเราผ่านทาง: Marcatoloanservice.uk@gmail.com

ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของคุณในขณะที่เรารอ
 
ขอแสดงความนับถือ
การจัดการ

ผู้แสดงความคิดเห็น เสนอสินเชื่อที่ ( Marcatoloanservice-dot-uk-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-10 06:00:08 IP : 41.203.67.51


ความคิดเห็นที่ 14 (3312180)

 วันดีที่คุณ

  
  คุณกำลังมองหาเงินกู้ของแท้มาก? ในอัตราที่เหมาะสม? ภายใน 2-3 วันทำการ คุณได้รับการปฏิเสธอย่างต่อเนื่อง? โดยธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ของคุณ?ข่าวดีก็คือนี้! เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่€ 1,000.00 ถึง $ 30,000,000.00 แม็กซ์ ดอกเบี้ย 3% ต่อปี เงินกู้ยืมสำหรับการพัฒนาขยายธุรกิจการแข่งขัน EDGE / ธุรกิจ เราเป็นผู้ได้รับการรับรองที่เชื่อถือได้และเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิก และเงินทุนร่วมงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการทุกรูปแบบของการจัดหาเงินทุนธุรกิจ, ตอบนี้ E-mail: บริษัท เงินกู้ betterdayfunds@aol.com
  
  เราให้เงินกู้ยืมระยะยาวจากหนึ่งเดือนถึงห้าสิบปี
  
  เรานำเสนอต่อไปนี้ประเภทของเงินให้กู้ยืมและอื่น ๆ อีกมากมาย;
  
  * สินเชื่อส่วนบุคคล (ยืมที่ไม่มีหลักประกัน)
  
  * สินเชื่อธุรกิจ (เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน)
  
  รวมเงินให้สินเชื่อ * สินเชื่อรวม
  
  * ปรับปรุงบ้าน
  
  
  กรุณาถ้าคุณมีความสุขและสนใจในข้อเสนอทางการเงินของเราไม่ลังเลที่จะติดต่อเราหากคุณต้องการบริการของเราในขณะที่คุณจะต้องให้เราข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นกระบวนการของการกู้ยืมเงินของคุณตาม กรุณาถ้าคุณมีความสนใจในเงินกู้วันนี้เรา E-mail เร่งด่วนด้วยที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: betterdayfunds@aol.com
  
  ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
  เคท tedy
ผู้แสดงความคิดเห็น Tedy Kate (betterdayfunds-at-aol-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-18 00:05:13 IP : 41.203.67.53


ความคิดเห็นที่ 15 (3312258)

 กรุณาส่งการตอบสนองของคุณ: * olivereasyloanfirm@gmail.com *

 
เสนอสินเชื่อ
คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่
 
การเตรียมการกู้เงินถึง $ 10,000,000.00
เลือกระหว่าง 1-25 ปีระยะเวลาการชำระหนี้
เลือกระหว่างการวางแผนการชำระหนี้รายเดือนและรายปี
เงื่อนไขการใช้บริการสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่นและเงื่อนไข
 
ทุกแผนเหล่านี้และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อเรา
กรุณาใช้โดยการส่งอีเมลของคุณเพื่อ
ติดต่อด้านล่าง
 
ชื่อตัวแทนจำหน่าย: John Smith
อีเมล์ตัวแทนจำหน่าย: * olivereasyloanfirm@gmail.com *
ขอแสดงความนับถือ
วินาทีออนไลน์
การจัดการ
ผู้แสดงความคิดเห็น Oliver Larry (olivereasyloanfirm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-23 10:07:11 IP : 41.203.67.51


ความคิดเห็นที่ 16 (3312265)

คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ? ฉันกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอที่เรานำเสนอทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืม บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อนักศึกษาและเงินกู้ยืมธุรกิจหากคุณสนใจของเงินให้กู้ยืมนี้คุณต้องส่งอีเมลถึงเราผ่านทางอีเมล์ ::: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

เสนอสินเชื่อที่มีผลบังคับใช้

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson (georgeanderson-dot-loanfirm255-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-23 20:18:45 IP : 41.203.67.55


ความคิดเห็นที่ 17 (3312319)

คุณต้องการเงินกู้หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นติดต่อเราได้นำมาใช้และ Via
E-mail: jackwarmer1loanlender@gmail.com

ชื่อ:
ประเทศ:
เพศ:
วงเงินกู้:
ระยะเวลาสินเชื่อ:
หมายเลขโทรศัพท์:

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr jack warmer (jackwarmer1loanlender-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-28 00:22:03 IP : 41.203.67.55


ความคิดเห็นที่ 18 (3312481)

ผู้ให้กู้เงินที่ลงทะเบียนและได้รับใบอนุญาตที่ให้ออกเงินให้สินเชื่อหลายชนิดเช่นวันจ่ายส่วนบุคคลสินเชื่อที่อยู่อาศัย, ธุรกิจ, เงินให้กู้ยืมโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้คนที่จริงจังและสนใจที่ราคาไม่แพงต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากจาก 2%

ติดต่อเราได้วันนี้ผ่านทางอีเมล์ที่จะเริ่มต้นผ่าน :: hiltonfinanceagency@gmail.com

ขอบคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น Natchanok Pala-en (hiltonfinanceagency-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-07 01:02:00 IP : 174.142.214.247


ความคิดเห็นที่ 19 (3312482)

ผู้ให้กู้เงินที่ลงทะเบียนและได้รับใบอนุญาตที่ให้ออกเงินให้สินเชื่อหลายชนิดเช่นวันจ่ายส่วนบุคคลสินเชื่อที่อยู่อาศัย, ธุรกิจ, เงินให้กู้ยืมโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้คนที่จริงจังและสนใจที่ราคาไม่แพงต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากจาก 2%

ติดต่อเราได้วันนี้ผ่านทางอีเมล์ที่จะเริ่มต้นผ่าน :: hiltonfinanceagency@gmail.com

ขอบคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น Natchanok Pala-en (hiltonfinanceagency-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-07 01:10:48 IP : 174.142.214.247


ความคิดเห็นที่ 20 (3312731)

Am ผู้ให้กู้เงินผมให้เงินกู้ทุกวันที่ผมมอบให้ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสิน เชื่อธุรกิจและฉันให้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะ Lond ดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจไม่มีปัญหาฉันต้องการให้คุณเพียงติดต่อฉันตอนนี้ ผ่านทางที่อยู่อีเมลของฉัน (minooabubaka.serivice@gmail.com)

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Minoo (minooabubaka-dot-serivice-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-20 07:15:15 IP : 41.203.69.1


ความคิดเห็นที่ 21 (3312746)

หน้าแรก LEONARD การเงิน
 
ผม ดร. ลีโอนาร์เบนสัน, ผู้ให้กู้สินเชื่อเอกชนและรัฐบาลได้รับการอนุมัติและให้ความร่วมมือทางการเงินสำหรับอสังหาริมทรัพย์และทุกชนิดของการจัดหาเงินทุนธุรกิจติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ leonardbensonfinance@gmail.com
 
ข้อมูลผู้ใช้ที่จำเป็น:
ชื่อเต็ม:
ที่อยู่:
อายุ:
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ:
จํานวนเงินที่จำเป็น:
รายได้รายเดือน:
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม:
ระยะเวลา:
 
ขอแสดงความนับถือ
สถานที่ติดต่ออีเมล์: leonardbensonfinance@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น เสนอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยไม่แพง @ 3% สมัครได้อย่าง (leonardbensonfinance-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-20 14:18:44 IP : 41.203.69.3


ความคิดเห็นที่ 22 (3312776)

คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? ถ้าใช่ติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ:
จํานวนเงิน:
ระยะเวลา:
Pin โทรศัพท์:
ประเทศ:

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Excel (excelservices-dot-managementonline-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-22 06:52:22 IP : 41.203.69.5


ความคิดเห็นที่ 23 (3312915)

คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? ถ้าใช่ติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ:
จํานวนเงิน:
ระยะเวลา:
Pin โทรศัพท์:
ประเทศ:

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Excel (excelservices-dot-managementonline-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-27 09:14:12 IP : 41.203.69.5


ความคิดเห็นที่ 24 (3313024)

ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลหากคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ผมจะทำให้ดีที่สุดในการให้บริการสินเชื่อ

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson (georgeanderson-dot-loanfirm255-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-01 02:25:55 IP : 41.203.69.5


ความคิดเห็นที่ 25 (3313044)

นี้เป็น บริษัท การเงินระหว่างประเทศและเราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ที่สนใจเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เรามีเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งเงินให้สินเชื่อการเกษตรสินเชื่อบุคคลสินเชื่อก่อสร้างเงินทุนเริ่มต้นขึ้นเงินให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์การกู้ยืมเงินลงทุนสินเชื่อบ้านมือถือและเงินกู้ยืมฟรีหนี้เงินให้กู้ยืมการขยายตัว / ซื้อและอื่น ๆ เพื่อใด ๆ ที่มีความสนใจในมัน คุณได้รับการเปิดลงโดยธนาคารหรือผู้ให้กู้อื่น ๆ เพราะของอัตราเครดิตของคุณ? บริษัท ของเราอยู่ที่นี่จะช่วยให้คุณ นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับโบรกเกอร์ที่มีความสามารถของผู้สมัครหมายถึงเราและเราจ่ายพวกเขาในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับจำนวนของบุคคลที่พวกเขาหมายถึงเราเดือน หากคุณจำเป็นต้องกู้เงินใด ๆ ให้ทำติดต่อเราผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้: info.beaconloansfirm@gmail.com สำหรับการร้องขอเงินกู้ของคุณและบอกให้เราทราบจำนวนเงินที่คุณได้ตามต้องการเงินกู้

ติดต่อเราวันนี้ในอีเมล: info.beaconloansfirm@gmail.com ... ขอบคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น kha Pangjarune (info-dot-beaconloansfirm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-02 06:47:13 IP : 83.170.117.203


ความคิดเห็นที่ 26 (3313054)

คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ? ฉันกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอที่เรานำเสนอทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืม บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อนักศึกษาและเงินกู้ยืมธุรกิจหากคุณสนใจของเงินให้กู้ยืมนี้คุณต้องส่งอีเมลถึงเราผ่านทางอีเมล์ ::: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson (georgeanderson-dot-loanfirm255-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-02 18:47:29 IP : 41.203.69.4


ความคิดเห็นที่ 27 (3313055)

คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ? ฉันกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอที่เรานำเสนอทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืม บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อนักศึกษาและเงินกู้ยืมธุรกิจหากคุณสนใจของเงินให้กู้ยืมนี้คุณต้องส่งอีเมลถึงเราผ่านทางอีเมล์ ::: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson (georgeanderson-dot-loanfirm255-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-02 18:49:43 IP : 41.203.69.4


ความคิดเห็นที่ 28 (3313347)

ได้รับเงินกู้วันนี้ ในอัตราที่ ต่ำ สมัครวันนี้ สินเชื่อ จะได้รับ ในอัตรา 3%สมัครวันนี้ นี้ สามารถเพิ่ม ธุรกิจของคุณให้สูง มากขึ้น เราจะนำเสนอ เงินให้กู้ยืมแก่ ธุรกิจ และผู้คน ส่วนบุคคล หากคุณต้องการ สินเชื่อ ที่จะเริ่มขึ้น ธุรกิจหรือ สินเชื่อ เพื่อชำระ ค่าใช้จ่าย จะติดต่อ เราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้ และได้รับ เงินกู้จาก บริษัท ของเรา... ผม จะทำให้ดีที่สุดใน การให้บริการ สินเชื่อ

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson (georgeanderson-dot-loanfirm255-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-11 08:50:58 IP : 41.203.69.5


ความคิดเห็นที่ 29 (3313404)

 อ่านดูละ loan ต่างๆ ที่เป็นของต่างประเทศ อย่าได้เชื่อถึอ พวกนี้เป็นพวกต้มตุ๋นหลอกลวง

ให้เราโอนเงินไปให้ก่อน โดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียม บ้าง ค่าทนายบ้าง ค่าภาษีโอนเงินบ้าง

ผลที่สุดหากเรามีการโอนให้ครั้งแรก  จะมีครั้งสอง สาม ตามมาให้เราโอนเพิ่ม (หากเราหลงเชื่อ

เราจะสูญเสียเงินไปไม่ได้คืนกลับมา)  ขอเตือนทุกท่านที่อ่านข้อความนี้ อย่าลุ่มหลง  โกหก ทั้งนั้น

เราพูดได้เต็มปาก เราโดนมาแล้ว  ละก็เงียบหาย ไร้วี่แวว

 

จาก ผู้ประสงค์ ดี

ผู้แสดงความคิดเห็น ิีืphan (bung0822-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-13 16:57:06 IP : 125.25.153.150


ความคิดเห็นที่ 30 (3313465)

Dear Sir / Madam!

 
คุณคิดว่าการได้รับเงินกู้หรือไม่ หรือคุณเป็นอย่างจริงจังในความต้องการของสินเชื่อเร่งด่วนที่จะเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือ คุณอยู่ในหนี้? นี่คือโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในความปรารถนาของคุณเพราะเราให้ออกสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อที่ บริษัท และทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย 3% สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราตอนนี้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ {} markwilliams824@hotmail.comข้อมูลของผู้กู้:

ชื่อเต็ม: _________________

เพศ: ____________________

ประเทศ: ____________________

วงเงินกู้ที่จำเป็น: _________

ระยะเวลาสินเชื่อ: _______________

วัตถุประสงค์สินเชื่อ: ________________

เบอร์โทรศัพท์: ____________
 

อีเมล์: markwilliams824@hotmail.com
 

ขอบคุณสำหรับการพิจารณา / พระบรมราชูปถัมภ์ของคุณ เรารอคอยการตอบกลับอย่างรวดเร็วของคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr mark (markwilliams824-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-17 04:47:12 IP : 41.203.69.1


ความคิดเห็นที่ 31 (3313515)

คุณ จำเป็นต้องกู้เงิน เร่งด่วน ? ถ้าใช่ ติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ:
จํานวนเงิน :
ระยะเวลา:
Pin โทรศัพท์ :
ประเทศ:

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Excel (sugarmum04-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-19 06:37:47 IP : 41.203.69.2


ความคิดเห็นที่ 32 (3313606)

คุณ จำเป็นต้องกู้เงิน เร่งด่วน ? ถ้าใช่ ติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ:
จํานวนเงิน :
ระยะเวลา:
Pin โทรศัพท์ :
ประเทศ:

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Excel (excelservices-dot-managementonline-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-22 07:13:51 IP : 41.203.69.3


ความคิดเห็นที่ 33 (3314060)

ได้รับเงินกู้วันนี้ ในอัตราที่ ต่ำ สมัครวันนี้ สินเชื่อ จะได้รับ ในอัตรา 3%สมัครวันนี้ นี้ สามารถเพิ่ม ธุรกิจของคุณให้สูง มากขึ้น เราจะนำเสนอ เงินให้กู้ยืมแก่ ธุรกิจ และผู้คน ส่วนบุคคล หากคุณต้องการ สินเชื่อ ที่จะเริ่มขึ้น ธุรกิจหรือ สินเชื่อ เพื่อชำระ ค่าใช้จ่าย จะติดต่อ เราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้ และได้รับ เงินกู้จาก บริษัท ของเรา... ผม จะทำให้ดีที่สุดใน การให้บริการ สินเชื่อ

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson (georgeanderson-dot-loanfirm255-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-14 05:05:08 IP : 41.203.69.6


ความคิดเห็นที่ 34 (3314123)
คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจได้หรือไม่ คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณ? หากคุณต้องการเงินกู้ระบุสนใจเพื่อให้เราสามารถส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับคุณ
 
   ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ florishfinancialhome@gmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น duke (florishfinancialhome-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-16 19:59:47 IP : 41.203.69.3


ความคิดเห็นที่ 35 (3314174)

คุณ จำเป็นต้อง กู้เงิน เพื่อ เริ่มต้นธุรกิจ? ฉันกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอ ที่เรานำเสนอ ทุกชนิด ของเงินให้กู้ยืม เงินให้กู้ยืม บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ นักศึกษา และเงินกู้ยืม ธุรกิจ หากคุณสนใจ ของเงินให้กู้ยืม นี้คุณต้อง ส่งอีเมลถึงเรา ผ่านทางอีเมล์ ::: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson (georgeanderson-dot-loanfirm255-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-19 04:28:40 IP : 41.203.69.4


ความคิดเห็นที่ 36 (3314190)

จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนที่จะต้องจ่ายค่าของคุณ? และเริ่มต้นชีวิตที่ดีขึ้น? ถ้าเป็นเช่นนั้นคำอธิษฐานของคุณได้รับการตอบเดียวที่มี Fincail เคท บริษัท เงินกู้เรามีเงินให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 2% ดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจในการได้รับเงินกู้ยืมจาก บริษัท ของเรากรอกแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลด้านล่างกู้และส่งกลับมาให้เรา

ชื่อเต็ม:
ที่อยู่:
ประเทศ:
รัฐ:
รายเดือน:
จํานวนเงินตามที่ต้องการสินเชื่อ:
ระยะเวลา:
อายุ:
เพศ:
โทรศัพท์สายตรง:

โปรดทราบว่าคำตอบทั้งหมดจะถูกส่งไปยังอีเมลของเรา: kateloancompany346@gmail.com
ขอบคุณ
อเล็กซานดนางเคท

ผู้แสดงความคิดเห็น อเล็กซานดนางเคท (kateloancompany346-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-20 15:36:01 IP : 41.203.69.1


ความคิดเห็นที่ 37 (3314215)

คุณ จำเป็นต้อง กู้เงิน เพื่อ เริ่มต้นธุรกิจ? ฉันกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอ ที่เรานำเสนอ ทุกชนิด ของเงินให้กู้ยืม เงินให้กู้ยืม บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ นักศึกษา และเงินกู้ยืม ธุรกิจ หากคุณสนใจ ของเงินให้กู้ยืม นี้คุณต้อง ส่งอีเมลถึงเรา ผ่านทางอีเมล์ :::(georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson (georgeanderson-dot-loanfirm255-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-22 16:23:43 IP : 41.203.69.4


ความคิดเห็นที่ 38 (3314242)

วันดี,
  ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ€ 5000 ถึง 100,000,000 € ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: calvinkingloanmanagementfirm@gmail.com

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Calvin (johannbaird-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-25 05:30:42 IP : 41.203.67.150


ความคิดเห็นที่ 39 (3314364)

 โปรดทราบ!


คุณมี เครดิต ไม่ดี?
คุณ ต้องการเงิน ไปจ่าย ค่าของคุณ ?
คุณ จำเป็นต้องมี เงินทุนที่ จะเริ่มขึ้น ธุรกิจใหม่
คุณมีโครงการ ในมือ ที่ยังไม่เสร็จ เนื่องจาก เงินทุน ยากจน
คุณต้องการเงิน ที่จะลงทุนใน บางพื้นที่ของความเชี่ยวชาญ ที่จะ เป็นประโยชน์กับคุณ ?

นี่คือ โลก พันธมิตร บริการทางการเงิน จำกัดบริษัท ยูไนเต็ด ฐาน รัฐ เรา ช่วยให้ผู้คน ที่ อยู่ในความต้องการ ของ ความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มี สินเชื่อส่วนบุคคล หรือธุรกิจที่ ดอกเบี้ย 4% ติดต่อ globalalliancetrustfunds@gmail.com สำหรับข้อมูล ที่จะดำเนินการ ถ้าเพียง แต่ คุณมีความสนใจ ในข้อเสนอ ของเรา


เงื่อนไข อะไร ในการได้รับ เงินกู้ยืม ของ บริษัท นี้

1) ผู้กู้จะ ต้องมีอย่างน้อย 25 ปี
2) แม้จะมี เครดิต ไม่ดีคุณ มีการรับประกัน เงินกู้ยืมใน บริษัท นี้

(1) ชื่อ ::::::::::::
(2) นามสกุล :::::::::::::
(3 ) เพศ :::::::::::::::
(4) อายุ ::::::::::::::
(5) รัฐ ::::::::::::
(6 ) ประเทศ ::::::::::
(7) House ที่อยู่ ::::::::
ที่อยู่สำนักงาน (8) ::::::
(10) จํานวนเงิน ที่จำเป็น :::::::
วัตถุประสงค์ (11) ของเงินให้กู้ยืม ::::
คุณ (12) ประยุกต์ มาก่อนหรือไม่ ::
ระยะเวลา (13) ::::::::::::
(14 ) ศาสนา ::::::::::::
หมายเลขโทรศัพท์ (15) + :::::::::
(16) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ + ::::::::
อาชีพ (17) :::::::
(18) รายได้ ::::::

ตอบอีเมล์ บริษัท : globalalliancetrustfunds@gmail.com

ขอแสดงความนับถือ จังหวะ
Mr.Steven James
ออนไลน์ ทั่วโลก พันธมิตร กรรมการ บริษัท บริการทางการเงิน...
ผู้แสดงความคิดเห็น Mr.Steven James (globalalliancetrustfunds-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-30 20:23:24 IP : 197.210.248.28


ความคิดเห็นที่ 40 (3314367)

ได้รับเงินกู้วันนี้ ในอัตราที่ ต่ำ สมัครวันนี้ สินเชื่อ จะได้รับ ในอัตรา 3%สมัครวันนี้ นี้ สามารถเพิ่ม ธุรกิจของคุณให้สูง มากขึ้น เราจะนำเสนอ เงินให้กู้ยืมแก่ ธุรกิจ และผู้คน ส่วนบุคคล หากคุณต้องการ สินเชื่อ ที่จะเริ่มขึ้น ธุรกิจหรือ สินเชื่อ เพื่อชำระ ค่าใช้จ่าย จะติดต่อ เราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้ และได้รับ เงินกู้จาก บริษัท ของเรา... ผม จะทำให้ดีที่สุดใน การให้บริการ สินเชื่อ

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson (georgeanderson-dot-loanfirm255-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-31 04:45:52 IP : 41.203.69.1


ความคิดเห็นที่ 41 (3314389)

ได้รับเงินกู้วันนี้ ในอัตราที่ ต่ำ สมัครวันนี้ สินเชื่อ จะได้รับ ในอัตรา 3%สมัครวันนี้ นี้ สามารถเพิ่ม ธุรกิจของคุณให้สูง มากขึ้น เราจะนำเสนอ เงินให้กู้ยืมแก่ ธุรกิจ และผู้คน ส่วนบุคคล หากคุณต้องการ สินเชื่อ ที่จะเริ่มขึ้น ธุรกิจหรือ สินเชื่อ เพื่อชำระ ค่าใช้จ่าย จะติดต่อ เราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้ และได้รับ เงินกู้จาก บริษัท ของเรา... ผม จะทำให้ดีที่สุดใน การให้บริการ สินเชื่อ

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson (georgeanderson-dot-loanfirm255-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-01 12:50:37 IP : 41.203.69.1


ความคิดเห็นที่ 42 (3314420)

คุณ จำเป็นต้อง กู้เงิน หรือไม่ ถ้า ใช่ ใช้ สำหรับเงินกู้ที่มีอัตรา ดอกเบี้ยต่ำ ที่ 3% ในขณะนี้ ติดต่อ กลับ ผ่านทาง อีเมล์: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)


เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson (georgeanderson-dot-loanfirm155-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-03 21:21:25 IP : 41.203.69.4


ความคิดเห็นที่ 43 (3314421)

จงขอบพระคุณ พระเจ้า ยิ่งใหญ่ สำหรับ ความเมตตา และ ความดี ของเขา เมื่อ ชีวิตของฉัน สิ่งที่จะ ฉันได้ทำ ถ้าไม่ใช่เพราะ นาง เคท ลิซ่า ที่ ฉันมัก จะเห็น เป็น พระเจ้า ที่ส่ง ผู้หญิงคนหนึ่งที่ พระเจ้า ได้เลือกที่จะ ช่วยให้ผู้ที่ อยู่ในความต้องการ ทางการเงิน เช่นฉัน ไม่ดี ภรรยาม่ายของ คนที่ถูก ระบุไว้ใน ระยะสั้น และระยะสั้น ของเงินทุน ผู้หญิงที่มี ลูกสองคน และ มี ความรับผิดชอบ จำนวนมากดังนั้น ผู้หญิงคนหนึ่งที่ สูญเสีย สามีของเธอ และ มี ค่าใช้จ่าย ที่จะต้องจ่าย ประกอบด้วย ค่าเช่า บ้าน และ ค่าไฟฟ้า และได้รับ scammed ผลรวมของ $ 450,000 USD ฉันไม่เคย เชื่อ ว่ายังมีเงินกู้ ออนไลน์ Legit บริษัท ที่ยังคง เชื่อว่าคน ที่อยู่ใน ปัญหา ทางการเงิน และมีความ พร้อมที่จะช่วย หลังจาก รับ scammed $ 450,000 USD ฉันไม่เคย เชื่อ ว่ายังมี บริษัท เงินกู้Legit จนกระทั่ง i มาใน โพสต์ที่ ถูก โพสต์โดย หนึ่ง นาง หลุยส์ บนฟอรั่ เดียวกัน นี้ เธอ อธิบายว่า เธอได้รับ เงินกู้ยืม ของเธอจาก นาง เคท ลิซ่า ที่เป็นซีอีโอ หน้าแรก นาง เคท สินเชื่อ ลิซ่า ด้วยแล้ว ผมมี ตัวเลือก ไม่ มากเกินกว่า ที่จะลองโชค ของฉัน เป็นครั้งที่สาม เพื่อหลีกเลี่ยงการ สูญเสีย บ้านของฉัน ( ที่พัก ) ดังนั้นฉัน คิดเกี่ยวกับมัน ผม มาสรุปว่า ฉันควรจะ ลองอีกครั้ง ดังนั้นผมจึง ติดต่อ นาง เคท ลิซ่า ผ่านทางอีเมล์ ที่พวกเขา เข้าร่วม กับผม ในเวลาน้อยกว่า 10 นาที แล้ว นำมาประยุกต์ใช้ สำหรับ เงินกู้ รวม ของ $ 995,000,00 usd เงินกู้ได้รับการอนุมัติ ต่ำ อัตราดอกเบี้ย และหลัง การประมวลผลผมได้รับ เงินกู้ ในบัญชี ธนาคารของฉัน เมื่อวานนี้ ดังนั้นฉัน ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ใช้ สื่อนี้เพื่อ ให้คำแนะนำแก่ ผู้หา เงินกู้ ใด ๆ ออกมีการ ติดต่อ mrskatelisaloanhome1@gmail.com นาง เคท อีเมล์ ลิซ่า เธอ แน่นอนจะให้ เงินกู้ ที่คุณต้องการ โดยไม่มี ความเครียด ใด ๆ อีกครั้ง จงขอบพระคุณ พระเจ้า สำหรับ ความเมตตาของพระองค์ เมื่อ ชีวิตของฉัน ผมจะ รอคอยที่จะ ได้ยิน คำเบิกความ ของคุณเอง เช่นเดียวกับ ฉัน

ซาร่าห์ นาง

ผู้แสดงความคิดเห็น sarah วันที่ตอบ 2013-11-03 21:34:27 IP : 41.203.69.5


ความคิดเห็นที่ 44 (3314453)

คุณต้องการสินเชื่อ ที่ถูกต้องและ เร่งด่วน X -Mas เพื่อ ชำระค่าใช้จ่าย ของคุณและ ล้าง หนี้ ของคุณ ติดต่อฉัน โดยเร็ว ผ่านทาง อีเมล์: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

1) ชื่อ เต็ม: ...
ประเทศ 2 ) : ...
ที่อยู่ 3 ) : ...
4) รัฐ ...
5 ) เพศ : ...
6) อายุ: ...
หมายเลขโทรศัพท์ 7) : ....
8 วงเงินกู้ ) ที่จำเป็น ...
9 ระยะเวลา เงินกู้ ) : ...

คุณจะต้อง กรอกข้อมูลที่จำเป็น ด้านล่าง เพื่อให้เรา ดำเนินการต่อไป ผมจะ รอคอยที่จะ ได้ยินจากคุณ

Mr.Anderson

อีเมล์:(georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson (georgeanderson-dot-loanfirm255-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-06 00:49:21 IP : 41.203.69.2


ความคิดเห็นที่ 45 (3314523)

ได้รับเงินกู้วันนี้ ในอัตราที่ ต่ำ สมัครวันนี้ สินเชื่อ จะได้รับ ในอัตรา 3%สมัครวันนี้ นี้ สามารถเพิ่ม ธุรกิจของคุณให้สูง มากขึ้น เราจะนำเสนอ เงินให้กู้ยืมแก่ ธุรกิจ และผู้คน ส่วนบุคคล หากคุณต้องการ สินเชื่อ ที่จะเริ่มขึ้น ธุรกิจหรือ สินเชื่อ เพื่อชำระ ค่าใช้จ่าย จะติดต่อ เราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้ และได้รับ เงินกู้จาก บริษัท ของเรา... ผม จะทำให้ดีที่สุดใน การให้บริการ สินเชื่อ

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson (georgeanderson-dot-loanfirm255-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-09 21:29:22 IP : 41.203.69.1


ความคิดเห็นที่ 46 (3314534)

คุณต้องการเงินกู้หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นติดต่อเราได้นำมาใช้และ Via
E-mail: alexakhimien5@gmail.com

กรอกแบบฟอร์มการสมัครขอสินเชื่อและได้รับด้านล่าง
กลับมาให้เราโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ชื่อ:
ประเทศ:
เพศ:
วงเงินกู้:
ระยะเวลาสินเชื่อ:
หมายเลขโทรศัพท์:


 

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Alex Akhimien วันที่ตอบ 2013-11-11 15:57:06 IP : 41.203.69.2


ความคิดเห็นที่ 47 (3314584)

ได้รับเงินกู้วันนี้ ในอัตราที่ ต่ำ สมัครวันนี้ สินเชื่อ จะได้รับ ในอัตรา 3%สมัครวันนี้ นี้ สามารถเพิ่ม ธุรกิจของคุณให้สูง มากขึ้น เราจะนำเสนอ เงินให้กู้ยืมแก่ ธุรกิจ และผู้คน ส่วนบุคคล หากคุณต้องการ สินเชื่อ ที่จะเริ่มขึ้น ธุรกิจหรือ สินเชื่อ เพื่อชำระ ค่าใช้จ่าย จะติดต่อ เราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้ และได้รับ เงินกู้จาก บริษัท ของเรา... ผม จะทำให้ดีที่สุดใน การให้บริการ สินเชื่อ

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson (georgeanderson-dot-loanfirm255-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-15 01:53:55 IP : 41.203.67.145


ความคิดเห็นที่ 48 (3314649)

ผม Mr.Excel ,ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ให้กู้ เงิน มีชื่อเสียง เราจะให้ ออก เงินให้กู้ยืมแก่ ธุรกิจ ผู้ชาย และ ผู้หญิงที่มี ทำรายการ ธุรกิจ เราให้ ออก เงินให้กู้ยืม ระยะยาว 3-20 ปี สูงสุด ที่มีอัตรา ดอกเบี้ยต่ำ 2% ในการนี้ คุณได้เช่นกัน เรา สามารถบอก จำนวนเงินที่คุณ ต้อง เป็น เงินกู้ สินเชื่อ จะได้รับ ออกมาใน ปอนด์ และ $ USD สูงสุดที่เรา ให้เป็น 500,000,000 ปอนด์ ทั้งใน และ $ ดอลลาร์สหรัฐฯและ5,000 ปอนด์และ ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นหาก คุณ จริงๆ มีความสนใจ ติดต่อได้ที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีที่ จะได้รับเงินกู้

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Excel (excelservices-dot-managementonline-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-18 22:41:33 IP : 41.203.69.6


ความคิดเห็นที่ 49 (3314670)

ผม Mr.Excel ,ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ให้กู้ เงิน มีชื่อเสียง เราจะให้ ออก เงินให้กู้ยืมแก่ ธุรกิจ ผู้ชาย และ ผู้หญิงที่มี ทำรายการ ธุรกิจ เราให้ ออก เงินให้กู้ยืม ระยะยาว 3-20 ปี สูงสุด ที่มีอัตรา ดอกเบี้ยต่ำ 2% ในการนี้ คุณได้เช่นกัน เรา สามารถบอก จำนวนเงินที่คุณ ต้อง เป็น เงินกู้ สินเชื่อ จะได้รับ ออกมาใน ปอนด์ และ $ USD สูงสุดที่เรา ให้เป็น 500,000,000 ปอนด์ ทั้งใน และ $ ดอลลาร์สหรัฐฯและ5,000 ปอนด์และ ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นหาก คุณ จริงๆ มีความสนใจ ติดต่อได้ที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีที่ จะได้รับเงินกู้เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Excel (excelservices-dot-managementonline-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-20 04:23:36 IP : 41.203.69.3


ความคิดเห็นที่ 50 (3314722)

ได้รับเงินกู้วันนี้ ในอัตราที่ ต่ำ สมัครวันนี้ สินเชื่อ จะได้รับ ในอัตรา 3%สมัครวันนี้ นี้ สามารถเพิ่ม ธุรกิจของคุณให้สูง มากขึ้น เราจะนำเสนอ เงินให้กู้ยืมแก่ ธุรกิจ และผู้คน ส่วนบุคคล หากคุณต้องการ สินเชื่อ ที่จะเริ่มขึ้น ธุรกิจหรือ สินเชื่อ เพื่อชำระ ค่าใช้จ่าย จะติดต่อ เราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้ และได้รับ เงินกู้จาก บริษัท ของเรา... ผม จะทำให้ดีที่สุดใน การให้บริการ สินเชื่อ

เสนอสินเชื่อที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Anderson (georgeanderson-dot-loanfirm255-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-22 03:05:52 IP : 41.203.69.4[1] 2 3 4 5 6 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.