ReadyPlanet.com


สัญญาเงินกู้


สวัสดีครับ ผมอยากทราบว่าการที่ผมฟ้องสัญญาเงินกู้แล้วแล้วคบกำหนด เวลาชำระแต่ลูกหนี้ยังไม่ชำระ แล้วผมจะทำอย่างไรต่อไปครับผู้ตั้งกระทู้ สัญญาเงินกู้ :: วันที่ลงประกาศ 2012-05-12 10:16:03 IP : 110.49.225.246


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3286305)

ก็ควรมีหนีงสือเตือน(โนติส)ให้ลูกหนี้ใช้หนี้ภายในเวลาอันสมควร   ถ้าเขาเพิกเฉยก็ต้องฟ้องให้เขาใช้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน  ภายในอายุความ 10 ปี  นับแต่เขาผิดนัดการชำระหนี้......แต่...ถ้าลูกหนี้ไม่มีหลักทรัพย์อะไรเลย   หรือไม่มีหลักทรัพย์ประกันในการกู้ยืมเงิน  บางทีฟ้องร้องไปก็แทบไม่เกิดประโยชน์อะไำรเลยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2012-05-12 15:07:37 IP : 180.180.28.138


ความคิดเห็นที่ 2 (3290448)

ปวดหัวกับลูกหนี้เงินกู้

ผู้แสดงความคิดเห็น กร วันที่ตอบ 2012-06-23 17:26:44 IP : 118.172.47.237[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.