ReadyPlanet.com


ป้ายตามกฎหมายทะเบียนพาณิชย์


ขอบคุณคุณพี่ที่ช่วยตอบคำถาม ผมครับ แต่ผม ไม่รู้กฎหมาย ไม่ทราบว่า ป้ายตามทะเบียนพาณิชย์คืออะไร แล้ว ไอ้เจ้ากรณี 2 ข้อของผม มันเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องเสียหรอครับ ถามบางคนว่าเสีย บางคนว่าไม่เสีย งงครับ

1.ทำร้านอาหาร อยู่บนห้างสรรพสินค้า แล้วนำป้ายของร้านที่โชว์ เบอร์โทรศํพท์ ติดกับกระจกในร้านอาหาร ไม่ได้ออกไปติดนอกอาคารของห้างเลย แบบนี้ต้องเสียภาษีหรอครับ เท่าที่ทราบ ไม่ต้องเสียไม่ใช่หรอ

2.วางธงญี่ปุ่น แขวนป้ายรับสมัครในร้านอาหาร ยังต้องเสียภาษีหรือ ผมว่าไม่ต้องนะ เท่าที่เคยศึกษาแต่เจ้าหน้าที่รัฐบอกว่าต้องเสียภาษีด้วย งงงครับ

 ขอความกระจ่างด้วยยย


 ผู้ตั้งกระทู้ บอย :: วันที่ลงประกาศ 2011-10-31 10:11:54 IP : 58.10.125.38


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3267911)

ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.2499   กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องแจ้ง่เพือขอจดทะเบียนการค้า    และให้ติดป้ายไว้ ตาม ม.15   เมือติดป้ายในกรณีนี้  ต้องเสียภาษีป้ายครับ.........ถ้าไม่ติดป้ายมีโษปรับ 200   บาท และปรับวันละ  20  ท  ตาม ม.20  แต่ป้ายสมัครงาน คงไม่ต้องเสียภาษีครับ

ม.15 เมื่อได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้ที่หน้าสำนักงานแห่งใหญ่ และสำนักงานสาขา โดยเปิดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียน
     ป้ายชื่อนี้ให้เขียนเป็นอักษรไทยอ่านได้ง่ายและชัดเจน และจะมีอักษรต่างประเทศด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำบนแผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นกระจก กำแพง หรือผนัง
     ชื่อในป้ายก็ดี ในเอกสารใดๆ ก็ดี ต้องใช้ให้ตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ และถ้าเป็นสำนักงานสาขา ต้องมีคำว่า “สาขา” ไว้ด้วย
 

มาตรา ๒๐ ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือมาตรา ๑๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท และในกรณีอันเป็นความผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินยี่สิบบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2011-10-31 11:21:37 IP : 180.180.28.136


ความคิดเห็นที่ 2 (3284471)

กรณีเช่าร้านในห้างสรรพสินค้าที่จัดแบ่งเป็นห้องเล็ก ๆ ขายเสื้อผ้า ร้านขนาด 2 x 1.5 ม. มีที่ให้ติดขื่อร้าน ขนาด  27 x 75  ซม. จะต้องเสียภาษีป้ายหรอไม่  

ผู้แสดงความคิดเห็น จอย วันที่ตอบ 2012-04-23 18:15:33 IP : 171.97.140.74


ความคิดเห็นที่ 3 (3284472)

กรณีเช่าร้านในห้างสรรพสินค้าที่จัดแบ่งเป็นห้องเล็ก ๆ ขายเสื้อผ้า ร้านขนาด 2 x 1.5 ม. มีที่ให้ติดขื่อร้าน ขนาด

ผู้แสดงความคิดเห็น จอย วันที่ตอบ 2012-04-23 18:17:28 IP : 171.97.140.74


ความคิดเห็นที่ 4 (3306122)

 การเสียภาษีป้าย สำหรับการประกอบอาชีพ ภายในบ้านพัก หรือชุมชนในชนบท เช่น ร้านเสริมสวย นวด สปา สามารถทดลองทำกิจการก่อนได้หรือไม่  มีเวลานานเท่าไร  ไม่เสียภาษีได้หรือไม่ (รายได้พอใช้วันต่อวัน)  มีหลักเกณฑ์งดเว้นบ้างไหม..ขอคุณล่วงหน้าค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้มีรายได้น้อย (kosin5002-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-14 11:03:26 IP : 171.4.54.138


ความคิดเห็นที่ 5 (3308149)

ภาษีป้าย...เก็บตาม พรบ.ภาษีป้าย 2510 ป้ายทะเบียนพาณิชย์ไม่ว่าจะติดไว้ที่ไหนก็ต้องเสียภาษีป้าย

แต่ถ้าไม่ขึ้นป้ายทะเบียนพาณิชย์  ต้องเสียเงินค่าปรับ วันละ20 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น จนท วันที่ตอบ 2013-03-08 11:22:35 IP : 1.4.152.190


ความคิดเห็นที่ 6 (3311951)

 จะเปิดร้านเสริมสวยเราต้องเสียภาษียังไงแล้วต้องเสียเดือนละเท่าไหร่

ผู้แสดงความคิดเห็น วันเพ็ญ (Doggy-poope-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-08 23:42:17 IP : 49.231.103.71


ความคิดเห็นที่ 7 (3314686)

 ป้ายรับสมัครงาน ติดตามชุมชน เสียภาษีหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น เปิ้ลงง วันที่ตอบ 2013-11-20 15:17:43 IP : 101.51.68.220


ความคิดเห็นที่ 8 (3608417)

 เปิดร้านอาหาร ติดป้ายแสดงราคาที่ผนังอาคาร 2*3 เมตร พร้อมรูปอาหารต้องเสียภาษีป้ายหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น มัญชุสา (mai_5266-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-04-07 13:39:20 IP : 223.205.189.193


ความคิดเห็นที่ 9 (3716977)

 กรณีทํา https://www.facebook.com/pages/Commercial-Art/681566091928540 ต้องเสียภาษีเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น 99 (apisan1979-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-10-05 16:08:53 IP : 192.168.100.104[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.