ReadyPlanet.com


การดำเนินการไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน


ในกรณีการไถ่ถอน บ้านพร้อมที่ดิน

1. นาย ก. และนาย ข. กู้ร่วมกัน

2. นาย ก. เป็นผู้ผ่อนชำระแต่เพียงผู้เดียวกับทางธนาคาร

3. การไถ่ถอนให้เป็นชื่อของนาย ก.

4. นาย ข. ไม่สามารถมาดำเนินการไถ่ถอนและโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของนาย ก. ด้วยตนเองได้

ตามรายละเอียดข้างต้น อยากทราบว่า นาย ก. ด้องดำเนินการ และการจัดเตรียมเอกสารอย่างไรบ้างผู้ตั้งกระทู้ น้องอร มหาวงศ์ (nong_mahawong-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-09-01 19:38:01 IP : 125.27.144.178


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3208916)

ก็ให้นาย ข.  ทำหนังสือมอบอำนาจให้นาย  ก. เป็นผู้ไถ่ถอน  และให้โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของ  นาย  ก. แต่เพียงผู้เดียว  แบบหนังสือมอบอำนาจขอได้ที่  สนง.ที่ดิน  หรือโหลดในเน็ต  ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือ  นาย ข  ไม่ยินยอมทำหนังสือมอบอำนาจ และจะขอสิทธิเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับนาย  ก.  แม้เขาไม่เคยร่วมผ่อนชำระหนี้เลย  แต่ในทางกฎหมายเขามีสิทธิเรียกร้องได้

ผู้แสดงความคิดเห็น อนัตตา วันที่ตอบ 2010-09-02 03:22:35 IP : 125.26.106.29


ความคิดเห็นที่ 2 (3208925)

หนังสือมอบอำนาจจากกรมที่ดิน มี 2 ฉบับ หรือไม่

1. หนังสือมอบอำนาจไถ่ถอน

1. หนังสือมอบอำนาจการโอนกรรมสิทธิ์

และรายละเอียดในการมอบอำนาจให้ดำเนินการ จะต้องเขียนว่าอย่างไรบ้างค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องอร มหาวงศ์ (nong_mahawong-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-02 08:48:08 IP : 125.27.141.222


ความคิดเห็นที่ 3 (3208931)

น่าจะทำทั้งสองฉบับ  เพื่อตัดปัญหาการโต้แย้งจากเจ้าพนักงาน  และผู้มอบอำนาจต้องมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร  และควรนำฉบับจริงไปด้วย(บัตรประจำตัวฯ และทะเบียนบ้าน)

ผู้แสดงความคิดเห็น อนัตตา วันที่ตอบ 2010-09-02 09:19:02 IP : 125.26.113.183


ความคิดเห็นที่ 4 (3208935)

หนังสือมอบอำนาจไถ่ถอน สามารถหาได้ในเน็ต พร้อมตัวอย่างรายละเอียดการเขียน

แต่หน้งสือมอบอำนาจการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่แน่ใจว่า เป็นหนังสือมอบอำนาจแบบไหน เพราะตามที่หา ยังหาไม่เจอ

จึงอยากขอคำแนะนำ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องอร มหาวงศ์ (nong_mahawong-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-02 09:25:00 IP : 125.27.141.222


ความคิดเห็นที่ 5 (3209133)

ก็ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบเดียวกัน ก็สามารถใช้ได้  เพียงระบุรายละเอียดว่า  เขามอบอำนาจให้ไปโอนที่ดินของเขาให้ใครเท่านั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น อนัตตา วันที่ตอบ 2010-09-03 15:01:51 IP : 125.26.112.27[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.