ReadyPlanet.com


สัญญาจ้างงาน


 ผมทำงานที่บริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง

 ซึ่งสัญญาจ้างงานมีเงื่อนไขดังนี้
-----------------------------------------------------
สัญญาฉบับแรก
 
1.บริษัทจะจัดให้มีการเรียนภาษา และอบรมเพิ่มความรู้ด้านทักษะการทำงานโดยมีเงื่อนไขดังนี้
     พนักงานจะต้องจ่ายค่าเรียนภาษาและค่าอบรมต่างๆคืนบริษัทดังนี้
     พนักงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 100% คืนบริษัทหากพนักงานลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ภายในปีที่ 1 ของการทำงาน
     พนักงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  50% คืนบริษัทหากพนักงานลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นพนักงาน   ภายในปีที่ 2 ของการทำงาน
     พนักงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  25% คืนบริษัทหากพนักงานลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นพนักงาน   ภายในปีที่ 3 ของการทำงาน
 
2.พนักงานจะต้องสามารถไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศได้ซึ่งจะมีสัญญาแยกต่างหาก
 
---------------------------------------------------------------
ผมทำงานที่บริษัทได้ประมาณ 1 ปี แล้วผมก็ได้เซ็นต์สัญญาอีกฉบับหนึ่งเนื่องจากถูกส่งไปทำงานที่ต่างประเทศ
ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้
----------------------------------------------------------------
 
สัญญาฉบับที่สอง
 
3.เมื่อพนักงานเซ็นต์สัญญาไปทำงานต่างประเทศแล้วจะไม่ลาออกขณะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทที่ไทยหรือบริษัทที่ต่างประเทศ
4.พนักงานมีหน้าที่ทำเรื่องขอลาหยุดงานในขณะที่ย้ายไปทำงานยังบริษัทที่ต่างประเทศ
5.หลังจากหมดสัญญาจ้างงานที่ต่างประเทศแล้วพนักงานจะต้องกลับมาปฎิบัติงานในฐานะของพนักงานบริษัทที่ไทยตามเดิม
  เป็นเวลา 3ปีขึ้นไป
 
6.กรณีที่พนักงานฝ่าฝืนไม่ทำตามข้อที่ 3ถึง 5 พนักงานนจะถูกปรับโดยชำระเป็นเงินคืนให้แก่บริษัทซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
  กับการเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศและหากพนักงานถูกเลิกจ้างจากนายจ้างทั้งที่ไทยและที่ต่างประเทศด้วยสาเหตุจากการ
  ฝ่าฝืนไม่ทำตามข้อที่ 3ถึง 5พนักงานจะต้องถูกปรับโดยชำระเป็นเงินคืนให้แก่บริษัทเช่นเดียวกัน
 
7.ค่าใช้จ่ายที่พนักงานจะต้องชำระคืนแก่บริษัทคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเตรียมตัวเพื่อที่จะได้ไปทำงานยังต่างประเทศ
 
  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 
    ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่าเรียนภาษาที่ไทย ค่าเรียนภาษาที่ต่างประเทศ
     ค่าบริการล่ามที่ต่างประเทศ ค่าเงินเตรียมตัวก่อนการเดินทาง ค่าขนส่งสัมภาระ
 
----------------------------------------------------------
ผมทำงานอยู่ที่ต่างประเทศประมาณ  22 เดือนก็หมดสัญญาจ้างงานที่ต่างประเทศ แล้วก็ได้กลับมาทำงานที่บริษัทเดิม
ประมาณ 1 เดือนแล้วก็ลาออก เลยมีข้อสงสัยดังนี้ครับ
 
ก.หากพิจารณาตามกฎหมายแรงงานแล้วผมต้องจ่ายเงินคืนแก่บริษัทตามข้อ 7 หรือไม่
 
ข.หากต้องจ่ายเงินคืนแก่บริษัทตามข้อ 7 แล้ว ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง
     เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินต้องจ่ายคืนหรือไม่ (หากบริษัทไม่ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้แล้วผมจะไปทำงานได้ยังไง?)
 
ค.อ้างอิงจากสัญญาฉบับแรกข้อ 1 เนื่องจากขณะไปทำงานที่ต่างประเทศผมทำเรื่องลาหยุดดังนั้น
     ผมยังมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทที่ไทยใช่มั๊ยครับ   ดังนั้นหากนับรวมอายุงานของผมทั้งที่ไทยและต่างประเทศ
     จะเกิน 3 ปี ดังนั้นผมต้องจ่ายค่าเรียนภาษาคืนบริษัทตามสัญญาฉบับที่สอง ข้อ7หรือไม่
  (ไม่มีค่าเรียนภาษาที่ต่างประเทศ)
  
ง.ระหว่างผมยอมจ่ายตามที่บริษัทเรียกร้อง กับให้บริษัทไปฟ้องศาลร้องค่าเสียหาย วีธีไหนจะเสียน้อยที่สุด
จ.หากฟ้องร้องผมมีโอกาสชนะมั๊ย


ผู้ตั้งกระทู้ duoadaptor :: วันที่ลงประกาศ 2010-08-26 23:11:56 IP : 110.164.248.67


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3207782)

ก-ข. เมื่อไปทำสัญญาไว้  ก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา

ค.  เมื่อไปทำงานต่างประเทศ   เขาก็มีสัญญาระบุไว้  ให้คุณลาหยุดงานไว้ก่อน  เพื่อไม่ให้คุณมีโอกาสนับเวลาทำงานต่อได้ นับเป็นการวางแผนเอาเปรียบไว้แต่แรก

ง.ถ้าเงินเรียกร้องที่เขาเรียกร้องมีจำนวนสูงมาก  ก็น่าจะต้องฟ้องศาลแรงงาน

จ. คุณก็พอมีข้อต่อสู้เรื่อง  การที่เขาให้ลาหยุดงาน  ขณะไปทำงานต่างประเศ ทั้งๆที่คุณยังทำงานกับบริษัทของเขาอยู่  แต่เรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องของศาล เราคนเป็นภายนอกจะไปตอบได้อย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น อนัตตา วันที่ตอบ 2010-08-27 05:42:29 IP : 125.26.106.147[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.