ReadyPlanet.com


ถ้อยคำเหล่านี้ถือว่าหมิ่นประมาทหรือไม่


 เนื่องจากมีปัญหากับปธ.นิติบุคคล สมาชิกหมู่บ้าน จึงคุยกันในไลน์กลุ่ม โดยมีปธ.นิติเข้ามาคุยด้วย ระหว่างคุยไลน์มีการใช้ถ้อยคำเชิงต่อว่านิติลงในไลน์กลุ่มดังนี้

"แล้งน้ำใจ"

"เสมือนจงใจแช่เรื่องไว้"

"นิติเป็นใจกับผู้รับเหมา"

"นิติเก็บไว้เล่นงานคนที่มีบทบาท"

"กล้าๆใส่ร้ายคนอื่นในเรื่องไม่จริง"

ประธานนิติขู่ว่าจะฟ้องพรบ.คอมข้อว่าหมิ่นประมาท

 

ไม่ทราบว่าเข้าข่ายหรือไม่

บทลงโทษหนักแค่ไหนครับ

ต้องฟ้องภายในกี่เดือน

 ผู้ตั้งกระทู้ สมศักดิ์ :: วันที่ลงประกาศ 2018-10-02 21:42:16 IP : 184.22.224.119


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4274606)

 ปัญหาข้อกฎหมาย

 

"แล้งน้ำใจ"                     ตอบ...เป็นคำต่อว่า  แสดวงความเห็น  คงไม่เป็นการหมิ่นประมาท

"เสมือนจงใจแช่เรื่องไว้"  คอบ....เช่นเดียวกีบกรณี่ที่ 1

"นิติเป็นใจกับผู้รับเหมา"   ตอบ...อาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้

"นิติเก็บไว้เล่นงานคนที่มีบทบาท"  ตอบ..เป็นเพียงความเห็น  คงไม่เป็นการหมิ่นประมาท

"กล้าๆใส่ร้ายคนอื่นในเรื่องไม่จริง"  ตอบ...คงเป็นการหมิ่นประมาท

 ..... อย่างไร ก็ตาม  คำกล่าวเหล่านี้  เป็นปัญหาข้อกฎหมาย   คงต้องให้ศาลวินิจฉัย  ถ้ามีการฟ้องร้อง

.....สำหรับโทษ  ถ้าเป็นความผิดตาม พรบ.ฯคอมพิวเตอร์ฯ ม.14 มีโทษคือ....

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

วรรคท้าย ( ม.14)...

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง (๑) มิได้กระทำต่อประชาชน แต่เป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้กระทำ ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้”

ความผิดตาม ม.16....“มาตรา ๑๖ ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

วรรคสาม..ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ผู้กระทำไม่มีความผิดความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้

สรุป...ตามข้อเท็จริงเป็นการกระทำความผิดต่อบุคคล( ปธ.นิติ) จึงรับโทษตาม ม.14 วรรคท้าย  คือ จำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท และยอมความได้....และอาจไม่มีความผิด ตาม ม.16 วรรคสาม  และถือเป็นคดียอมความกันได้

เรื่องอายุความฟ้องร้อง   ผู้เสียหายต้องแจ้งความภายในสามเดือนก่อน  เมื่อแจ้งความภายในสามเดือน สามารถฟ้องได้ภายในอายุความ 10 ปี...ถ้าไม่แจ้งความภายในสามเดือน คดีจะขาดอายุความ...

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2018-10-03 04:51:41 IP : 101.51.206.225


ความคิดเห็นที่ 2 (4274607)

เหตุเนื่องจากลูกบ้านรายหนึ่งที่มีบทบาทเคลื่อนไหว เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้ส่วนรวมมาตลอด บ้านโดนลมพายุหักต้นไม้ขนาดเล็กเกะกะทางเดิน ต้องการความช่วยเหลือจากส่วนกลาง(นิติ) แต่ผ่านไป2-3วันยังไม่ส่งผรม.ส่วนกลางที่มีคนงานอยู่แล้วมาเคลีย เงินก็พร้อมจ่ายถ้าเข้ามาจัดการ จึงมีการคุยไลน์กลุ่มที่นิติตั้งขึ้นมาเอง ระหว่างปธ.กับลูกบ้านส่วนหนึ่ง ผู้เสียหายจึงมีการหลุดคำพูดข้างบนโดยไม่เจตนา ผมเห็นว่าขาดมนุษยธรรมอย่างยิ่งต่อผู้เดือดร้อน จึงเขียนมาถาม ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมศักดิ์ วันที่ตอบ 2018-10-03 05:32:34 IP : 184.22.231.167


ความคิดเห็นที่ 3 (4274610)

"นิติเป็นใจกับผู้รับเหมา" แก้เป็น "ถ้าไม่มีใครเป็นใจผรม."

ถ้าอย่างนี้อาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือไม่ครับ

--------------------------

"กล้าๆใส่ร้ายคนอื่นในเรื่องไม่จริง"

ตามความจริงที่นิติพูดใส่ผู้เสียหาย คือเรื่องไม่จริงเลย

ผู้เสียหายจึงย้อนว่า"กล้าๆใส่ร้ายคนอื่นในเรื่องไม่จริง"

อย่างนี้เข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือไม่ครับ

 

ขอบคุณครับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สมศักดิ์ วันที่ตอบ 2018-10-03 05:53:17 IP : 184.22.231.167


ความคิดเห็นที่ 4 (4274884)

การหมิ่นประมาท

   เป็นคดีที่ยอมความกันได้  ถ้ามีการฟ้องร้อง  ในชั้นการเจรจาไกล่เกลี่ย น่าจะมีทางออกที่เหมาะสมได้...

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2018-10-04 09:55:22 IP : 1.20.251.206[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.