ReadyPlanet.com


การแนะนำ Broker Forex ตปท. ให้ผู้อื่น ผิดกฎหมายหรือไม่ ?


 ฉันดู กฎหมายข้อนี้ แล้วยัง งงๆค่ะ

 
* การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
กรณีที่มีการชักชวนประชาชนให้ลงทุนในการเก็งกำไรอัตราแลกปเลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ โดยที่ผู้ชักชวนดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้น ไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การกระทำดังกล่าวถือว่าเข้าข่าย เป็นการกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนด 
 
*  สมมุติว่าเราเป็นตัวแทน แล้วแค่แนะนำ Broker ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ตปท. ให้บุคคลอื่นเฉยๆ ว่า Broker นี้ดีนะ
   - ซึ่งเราไม่ได้มีการระดุมทุน หรือรับประกันผลกำไรใดๆทั้งสิ้น
   - เขาจะเปิดบัญชี,ซื้อขาย หรือไม่ ก็เรื่องของเขา เรามิได้บังคับใดๆ แบบนี้ ผิดกฎหมายหรือไม่ ?
 
                   ขอบคุณค่ะ


ผู้ตั้งกระทู้ สุดใจ :: วันที่ลงประกาศ 2018-09-14 01:40:10 IP : 114.109.51.112


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.