ReadyPlanet.com


พินัยกรรมที่ทำทึ่อำเภอ มีผลบังคับใช้ได้เรย. เมือเจ้ามรดกตาย หรือไม่ค่ะ


 ทายาท ที่ไม่มีชื่อ ในพินัยกรรม (หลานที่พ่อแม่ตายไปก่อน เจ้ามรดกตาย. จะสามารถโต้แย้ง. หรือคัดค้าน พินัยกรรมของเจ้ามาดก  นั้น สามารถ ทำได้ หรือ ไม่ค่ะ 

ในฐานะ ของผู้ตัดการมรดก  (ที่ถูกตั้ง ขึ้น ตามพินัยกรรม)  ควรทำอย่างไร เพื่อให้เกิดคนามถูกต้อง. แบะ ยุติธรรม กับ พี่น้อง ลูกหลานทุกคน. มากที่สุดค่ะ 

กรณี มีพินัยกรรม  แต่ ผู้ตัดการมรดก. จะไม่นำ พินัยกรรม มาใช้ สามารถทำได้หรือไม่ค่ะ. 

ข้าพเจ้า ได้ปรึกษาอัยการ ที่ศาล แจ้งว่า ไม่ได้  ต้องใช้พินัยกรรม เท่านั้น??

 

 ผู้ตั้งกระทู้ Black :: วันที่ลงประกาศ 2018-04-30 13:19:43 IP : 182.232.210.196


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4250866)

 พินัยกรรม

 

ถาม.. ทายาท ที่ไม่มีชื่อ ในพินัยกรรม (หลานที่พ่อแม่ตายไปก่อน เจ้ามรดกตาย. จะสามารถโต้แย้ง. หรือคัดค้าน พินัยกรรมของเจ้ามาดก  นั้น สามารถ ทำได้ หรือ ไม่ค่ะ 

ตอบ..คัดค้านไม่ได้  เมื่อไม่มีชื่อให้รับมรดก  ก็ถือว่าถูกตัดจากกองมรดกโดยปริยาย

ถาม..ในฐานะ ของผู้จัดการมรดก  (ที่ถูกตั้ง ขึ้น ตามพินัยกรรม)  ควรทำอย่างไร เพื่อให้เกิดความถูกต้อง. และ ยุติธรรม กับ พี่น้อง ลูกหลานทุกคน. มากที่สุดค่ะ 

ตอบ...ต้องร้ัองศาล  ให้แต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกอีกที  และแบ่งปันมรดกตามพินัยกรรม  แต่จะเป็นธรรมหรือไม่  ไม่แน่ใจ เพราะต้องแบ่งปันตามพินัยกรรมของผู้ตาย...คนไม่ได้มรดก หรือได้น้อย ย่อมพูดว่า ไม่ยุติธรรม

ถาม...กรณี มีพินัยกรรม  แต่ ผู้จัดการมรดก. จะไม่นำ พินัยกรรม มาใช้ สามารถทำได้หรือไม่ค่ะ. 

ตอบ...อาจจะทำได้   ถ้าผู้ที่ได้รับมรดกตามพินัยกรรม  ยินยอม โดยทำเป็นหนังสือประนีประนอมไว้อย่างชัดเจน  เช่น  นาย ก.  ได้รับมรดก ที่ดิน 10 ไร่  นาย ก. บอกว่า ไม่ขอรับตามพินัยกรรม  แต่ขอนำที่ดิน 10 ไร่ มาแบ่งพี่น้องทุกๆคน  คนประเภทนี้ อาจมีเหลืออยู่น้อยในโลกนี้ หรือไม่มีหลงเหลืออยู่แล้ว  ก็เคยพบเห็นแต่  ตามพินัยกรรม มอบให้ 10 ไร่  มักจะหัวเสียว่า ทำไมให้น้อย น่าจะได้มากกว่านี้...

ถาม..ข้าพเจ้า ได้ปรึกษาอัยการ ที่ศาล แจ้งว่า ไม่ได้  ต้องใช้พินัยกรรม เท่านั้น??

ตอบ...อัยการท่านก็ว่าไปตามหลักการ  คือต้องแบ่งตามพินัยกรรม  แต่ถ่าทายาทที่ได้รับมรดกตามพินัยกรรม ยินยอม ดังกล่าวในข้อก่อน  ก็ทำได้  แล้วใครจะมายินยอมง่ายๆ  ท่านจึงตอบว่า ทำไม่ได้   ก็ถูกนะ...

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2018-04-30 18:27:25 IP : 1.1.229.135[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.