ReadyPlanet.com


สอบถามการทำพินัยกรรมสำหรับคนเขียนหนังสือไม่เป็นค่ะ


รบกวนสอบถามค่ะ

1. สำหรับคนที่เขียนหนังสือไม่เป็น  จะสามารถทำพินัยกรรมได้อย่างไรค่ะ  ให้มีผลถูกต้องตามกฎหมาย

2. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ  ไม่มีพยานเซ็นรับรอง  มีผลถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะผู้ตั้งกระทู้ กิ๊ก :: วันที่ลงประกาศ 2017-08-03 11:30:48 IP : 203.146.146.130


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4204297)

การทำพินัยกรรม 

1. สำหรับคนที่เขียนหนังสือไม่เป็น  จะสามารถทำพินัยกรรมได้อย่างไรค่ะ  ให้มีผลถูกต้องตามกฎหมาย

 

ตอบ...ก็ทำพินัยกรรม แบบธรรมดา ตามปพพ. ม.1656(ข้างล่าง) จะให้ใครเขียนให้ หรือพิมพ์ให้ก็ได้ แล้วอ่านให้ฟัง  และให้ผู้ทำพินัยกรรม พิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้า พยานสองคน และพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองในขณะนั้น (พยานจะ พิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้)

 

2. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ  ไม่มีพยานเซ็นรับรอง  มีผลถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะ

ตอบ..พินัยกรรมแบบเขียนเขียนเองทั้งฉบับ  ตาม ปพพ. ม.1657 (ข้างล่าง)  ไม่ต้องมีพยานก็ได้  แต่ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อในพินัยกรรมนั้น  จะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ ครับ

 

 

 

มาตรา ๑๖๕๖  พินัยกรรมนั้น จะทำตามแบบดังนี้ก็ได้ กล่าวคือต้องทำเป็นหนังสือลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำขึ้น และผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน ซึ่งพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น

การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามแบบอย่างเดียวกับการทำพินัยกรรมตามมาตรานี้

 

มาตรา ๑๖๕๗  พินัยกรรมนั้น จะทำเป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับก็ได้ กล่าวคือผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเองซึ่งข้อความทั้งหมด วัน เดือน ปี และลายมือชื่อของตน

การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมจะได้ทำด้วยมือตนเอง และลงลายมือชื่อกำกับไว้

บทบัญญัติมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายนี้ มิให้ใช้บังคับแก่พินัยกรรมที่ทำขึ้นตามมาตรานี้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2017-08-04 05:42:19 IP : 101.51.60.235[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.